Bæver

Bæverenheden er for børn, der går i børnehaveklasse til 1. klasse. Fantasirammen omkring bæverarbejdet er i bæverdammen, hvor man lærer at holde sammen og at samarbejde. Som bæver lærer man om naturen, lejrliv, tro, fællesskab og at klare sig selv gennem sange, lege og fortællinger.
Menu