Aktivitet

Besøg en kirke

Foto: Christian Bloch Hansen

Besøg en kirke

Formål

At gøre spejderne dus med kirken.

Forberedelse

Aftal mødet med præsten i god tid og start/slut evt. mødet i kirken. Mødet kan fint afsluttes med en andagt inde i kirken. Mange kirker har de senere år startet børnegudstjenester, eks. “Gud & Spaghetti” og deltagelse i sådanne møder kan fint kombineres med dette besøg.

Beskrivelse

Lad spejderne undersøge:

  • Hvilke dekorationer er der på altertavlen, hvad forestiller de?
  • Hvorfor går man til nadver? Hvad hedder brødet?
  • Må man prøve præstekjolen?
  • Bruges der andre farver til højtider?
  • Hvordan vaskes præstens krave? Osv.

Et stort hit kan være at komme op i tårnet, hvis dette er muligt.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Åndeligt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu