Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Bæver

Formål:

At gøre bæveren dus med kirken.

Forberedelser:

Aftal mødet med præsten i god tid og start/slut evt. mødet i kirken. Mødet kan fint afsluttes med en andagt inde i kirken. Mange kirker har de senere år startet børnegudstjenester, eks. "Gud & Spaghetti" og deltagelse i sådanne møder kan fint kombineres med dette besøg.

Beskrivelse: Lad bæverne undersøge!

Hvilke dekorationer er der på altertavlen, hvad forestiller de?

Hvorfor går man til nadver? Hvad hedder brødet?

Må man prøve præstekjolen?

Bruges der andre farver til højtider?

Hvordan vaskes præstens krave? Osv.

Et stort hit kan være at komme op i tårnet, hvis dette er muligt.

Varighed

Materialer

En Kirke!

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20