Aktivitet

Træer i skoven

Lær om træer

Formål:

At give bæveren viden om, hvilke træer der er i de danske skove samt, hvad de kan bruges til.

Forudsætninger:

Mødet gennemføres bedst i en skov, alternativt må man sørge for at have nogle forskellige stykker træ/blade fra de forskellige træer tilstede, hvor mødet gennemføres. Men tag meget gerne udgangspunkt i, hvilke træer bæverne efterfølgende vil kunne se i eget nærområde.

Forberedelser:

Undersøg hvilke træer der findes i den umiddelbare nærhed af spejderhytten og suppler posterne med blade og træskiver fra andre træarter.

Dette møde kan gennemføres som et løb, hvor hvert træ har sin egen poster.

Beskrivelse:

Birk: Birketræer er udbredt i hele Danmark og er ideelt til lejrbål. Det brænder næsten lydløst og giver en herlig duft. Der kan tappes vand af træet inden det springer ud og er kendetegnet af det hvide bark.

Bøg: Udbredt i det meste af Europa og Danmarks vigtigste løvtræsart. Bøgebladene kan spises når de netop er sprunget ud. Bøg er rigtig godt til mad-bål, da det gløder længe.

Nåletræer: Lav en post med forskellige eksempler på nåletræer, så bæverne kan se, at der findes forskellige nåle (bløde/hårde) m.m.

Suppler ovenstående poster, med de typer af træer, der findes i lokalområdet. På hver af posterne kan man også tælle åreringe, for at se, hvilken af posterne der har haft det ældste/yngste træ. Afslut med etableringen af bål, så bæverne kan bruge deres viden om træer til at lave det bedste bål.

Søg gerne mere information omkring træarter på www.skoveniskolen.dk eller på www.naturstyrelsen.dk ,
hvor der kan hentes en pdf-folder der hedder 40 Danske træer og buske.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Fysisk
Selvstændigt

Flere aktiviteter

Menu