Om KFUM-Spejderne

Foto: Frederik Kehlet

Vi arbejder med at skabe hele mennesker…

Vi arbejder med at skabe hele mennesker gennem naturen. KFUM-Spejderne er et spejderkorps med omkring 27.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste er børn og unge, og en mindre del er voksneledere. 

Vores spejderarbejde er primært rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.

Vi er en frivillig ledet organisation med over 400 lokale grupper, der er fordelt i hele landet og hver uge giver gode oplevelser og udvikler børn og unge til hele mennesker.

Pernille Bille Tvedt
Foto: Pernille Bille Tvedt

Vores vision

Sammen rykker vi verden – med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge. Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Om visionen

KFUM-Spejdernes vision blev vedtaget på landsmødet i maj 2014, og den tegner organisationens retning frem mod 2024.  Visionen bygger på KFUM-Spejdernes formål og de grundlæggende spejderværdier. Mere end 200 KFUM-Spejdere i hele Danmark bidrog aktivt til udviklingen af visionen.

KFUM-Spejdernes strategi

I KFUM-Spejderne vil vi nå vores vision ved at fokusere på tre områder:

Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber
Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen til at skabe stærke og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Det gode spejderarbejde skal være mere attraktivt og tilgængeligt for flere.

Spejdergruppen som lokalt kraftcenter
Vi vil arbejde på at styrke spejdergrupper, distrikter og centre, så de bliver attraktive kraftcentre, som kan tiltrække nye målgrupper, spejdere og samarbejdspartnere.

Vi rækker ud over os selv
Vi vil, at den enkelte spejder skal tage medansvar for at gøre verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed over at bidrage til og at være en del af noget større og meningsfuldt. Det vil vi gøre ved at række ud over os selv og arbejde på tværs af spejdere, ikke-spejdere, kulturer, og landegrænser.

Projekter, der rykker verden – med vilje

KFUM-Spejderne puster løbende liv i store og små projekter, der alle rykker verden. Målet med projekterne kan for eksempel være at skabe nyt aktivitetsmateriale til spejderne, at samarbejde med andre om at gøre en forskel eller noget helt tredje. En del af projekterne skaber vi sammen med eksterne partnere.

Herunder kan du se alle aktuelle projekter

Menu