Foto: Johny Kristensen

Fedtmule er en alternativ navneleg, hvor man hilser på de andre som Fedtmule.

Der vælges en deltager, som ikke skal sige ‘Fedtmule,’ men med sit eget navn.

Alle går rundt imellem hinanden med bind for øjnene. Når man møder en, hilser man med et håndtryk og siger ‘Fedtmule’.

Hilser man på den person, som ikke svarer med ‘Fedtmule’, bliver man nu selv en af dem der ikke må hilse med ‘Fedtmule’.

Legen fortsættes, indtil ingen hilser med Fedtmule.

Lavet af
Johnny Ravn
Deltagere
9
36

Flere aktiviteter

Menu