Aktivitet

Katten efter musen (2 udgaver)

“Katten efter musen” som en fangeleg med forhindringer.

Børnene står opstillet i rækker med front samme vej. Hver række for sig holder hinanden i hånden med strakte arme.

Når lederen fløjter, slipper deltagerne med hænderne og vender sig en kvart omgang til venstre. Nu danner de nye rækker, som tager hinanden i hånden.

Én er kat og en anden mus. Katten skal fange musen, men kat og mus må kun løbe i rækkerne, som hele tiden skifter retning. Hyppige fløjt og skift forøger morskaben!

Når katten har fanget musen, vælges nye fangere.

“Katten efter musen ” som en fangeleg, hvor deltagerne står i en rundkreds.

En er kat og en er mus, mens de resterende står to og to sammen (front mod ryg) i en rundkreds. Nu gælder det for katten om at fange musen.

Hvis musen løber hen og stiller sig foran en af personerne i kredsen, bliver den bagerste mus.

Har man mange deltagere, kan man have to mus og to katte.

Lavet af
Karen Dorte S. Simonsen og Christina Graversgaard
Deltagere
14
50
Udviklingsområder
Fysisk
Følelsesmæssigt

Flere aktiviteter

Menu