Forfatter: Marianne Nygaard

Hvor godt har du set på blomsterne? Kender du blomsternes stilke? Legen leges som stafetlignende huskekims. 

Spejderne betragter blomsterne (hovederne) i 3 minutter. Holdvis opstilling.

Hver bande får udleveret et stykke stilk med blade fra hver af de forskellige blomster. Blomsterhovederne lægges på en lang række ca. 5 meter foran banderne. Den første i hver bande vælger et stykke stilk og går hen og lægger det ved den blomst, som han mener, det hører til, går tilbage og stiller sig sidst. Lederen kontrollerer og noterer points. (2 points for hver rigtig anbragt stilk). Den næste i banden går frem osv. Den bande, som opnår flest points, har vundet.

Eksempler på let genkendelige blomster og stilke:

Rose

Mælkebøtte

Tulipan 

Tusindfryd

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Minimum 12 forskellige blomster - i antal svarende til antal hold Stilke med blade, som passer til blomsterne

Enheder

Deltagere

Min. 10