Paletten

Navigatør

Navigatør

Formål

Det er vigtigt både for bæverne og deres omgivelser, at de kan følge de normer, vi er enige om, uanset om det er i trafikken, blandt velkendte eller fremmede børn og voksne.

Mål

  • Tage del i aktiviteter, som er styret af regler uden at prøve at modsætte sig dem.
  • Kan identificere og beskrive eksempler på god og dårlig opførsel fra egen hverdag.

Derfor gør vi det

Bævere skal lære at færdes blandt andre, både i trafikken, i bæverfamilien og i andre sammenhænge. De bliver klar over, hvilke fordele der er ved at følge de normer og regler, som fællesskabet er enige om.

Bæverne er med til at fastlægge leveregler for bæverfamilien og bæverflokken.  

Gennem leg lærer de grundlæggende “færdselsregler”, der er fastsat af andre, og de lærer, at det ikke kun har konsekvenser for en selv, men også for andre, hvad de gør – uanset om det er godt eller dårligt.

Beskrivelse til spejderne

Der er regler overalt, både når vi er sammen med vores venner, familie og i skolen. Der er også regler i trafikken. Vi skal undersøge alle disse regler sammen, forstå hvorfor de er der, og vi skal prøve at lave vores egne regler.

Aktivitetsforslag

Mangler du idéer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede på denne side.

shop
Udviklingsområder

Aktiviteter

Menu