Lav en fangeleg hvor det er rigtigt at samarbejde og kommunikere

Kædetagfat

Et område afgrænses til legen. Afhængigt af mængden af deltagere, kan områdets størrelse varieres.

 

En person udvælges til at starte som fanger. Når man fanger nogle skal de holde i hånd med den de bliver fanget af. 

Når person nummer 4 fanges, deler de sig 2 og 2 og de løber herefter ud og fanger andre.

Legen slutter når kun en person er tilbage som ikke er blevet fanget.

 

Legen kan varieres således der ikke bliver en vinder, men legen blot slutter når alle er blevet fanget.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Evt. noget til afgrænsning af området

Enheder

Deltagere

Min. 6

Max. 30