Foto: Margrethe Løkkegaard

Formål:

Lær om affald og affaldsnedbrydning i naturen på learning-by-doing-måden.

Beskrivelse:

Børnene opdeles i hold og udstyres med engangshandsker (handsker kan gøre hvilken som helst aktivitet sjovere) og får 20-30 minutter til at samle affald i et afgrænset område.

Holdene får 10 minutter til at kigge deres affald igennem og finde alfabetet i affald. Dvs. de skal finde noget fra deres affaldsbunke, der starter med alle bogstaverne i alfabetet. Kreativitet tæller også, så det samme stykke affald kan fx være både Dåse, Citrongul og Ulækker.

Holdene udvælger 10 stykker affald, som skal bruges i deres affaldsgrav. Det skal gerne være så forskelligt som muligt (f.eks. kompost, papir, glas, metal, stof, plastic).

Tingene lægges i en trækasse (f.eks. en frugtkasse af typen med luft mellem brædderne på siderne og en masonit-bund), og det noteres på en seddel, hvad der er lagt i kassen.

Kassen graves herefter ned (et uforstyrret sted), så alt affaldet er dækket. Det er en fordel, hvis hjørnerne af kassen stadigvæk stikker op af jorden. Så er det nemmere af finde kasserne igen. Der kan evt. sættes et skilt på kasserne, så man kan se, hvilket hold kasserne tilhører.

Og så er det bare at vente nogle uger/måneder, inden det hele graves op igen og børnene tjekker, hvad der er sket med affaldet.

  • Hvad er væk?
  • Hvad er ved at gå i opløsning?
  • Hvad mon der sker med resten?

Kassen kan evt. graves ned igen, så man kan se, hvad der går i opløsning næste gang.

Lavet af
Bitten Eskerod Dige
Tid
30 – 60 min
Deltagere
3
9

Flere aktiviteter

Menu