Aktivitet

Hvad lever der omkring spejderhuset?

Hvad lever der omkring spejderhuset?

Gå på opdagelse i dyre- og plantelivet omkring jeres mødested.

Hvilke planter og dyr finder I? Snak om, hvilken art det er og tegn eller fotografer noget af det, I finder. Kig evt. i bøger eller på internettet for at blive helt sikre på, hvad det er. Appen Inaturalist kan genkende dyre og plante arter ud fra billeder. Man kan gå på opdagelsen i naturen med appen og finde navne på, det man finder.

Prøv samme aktivitet på en anden årstid – er det noget andet, I så finder?

Lavet af
Lone Hansen
Deltagere
6
40
Udviklingsområder
Fysisk
Åndeligt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu