En fangeleg, der også kan tilpasses fantasirammerne for bævere og ulve

Find et område, hvor det er muligt at markere to hellebaser, som ligger over for hinanden. Det er sjovest, når området er tætbevokset. Området markeres, så alle ved, hvilket område der leges på.

Alle børnene forsynes med en hale (markeringsbånd). Halen hænges bag på bukserne, og den skal være synlig for alle deltagere. Altså ingen jakker eller trøjer udover, eller det meste af halestykket ned i bukserne. Det er ikke Pelle Haleløs!

Nu gælder det for alle børnene om at få fat i så mange haler som muligt. Når en spejder har fået fat i en hale, løber han eller hun hjem til en af hellebaserne med armen og halen i vejret. På hellebasen sættes halen fast i buksebagen ved siden af den anden hale, og barnet løber igen ud for at fange flere haler.

Aktiviteten er på skjult tid – dvs. kun lederen ved, hvornår den slutter: Når lederen afslutter legen, tælles halerne op, og man fordeler igen halerne og begynder forfra.

Hvis der leges med bævere, jagtes der selvfølgelig bæverhaler, og leges der med ulveunger, er det ulvehaler

Lavet af
Bitten Eskerod Madsen
Tid
15 – 30 min
Deltagere
10
–
50

Flere aktiviteter

Menu