Naturpilgrimsvandring

Vægten ligger på glæden og det øjenåbnende ved at se naturen i Guds lys.

Håbet er, at I kan deltage i en gudstjeneste 2. pinsedag, inden I drager på jeres fælles pilgrimsvandring.
Måske afholdes der en friluftsgudstjeneste i jeres område. Hvis det ikke er muligt, kan I gøre det i efteråret.

Aktiviteter undervejs
Vi foreslår 4-6 ophold undervejs, hvor der foregår noget, hvor man kommer tæt på Gud og den natur, men
befinder sig i sammen med Gud.

Generelt for aktiviteterne gælder det at være nærværende i naturen og at opleve fællesskabet med naturen OG i et med det at møde Gud.

 • Skraldeandagt
  Gennem vandringen kan deltagerne få til at opgave at en naturgenstand eller noget forurening, som de
  bærer med til den afsluttende andagt, hvor de så siger noget til Gud med udgangspunkt i, hvad de har
  fundet. Det kan være alt fra blade, blomster, småsten, bark, nedbrudt træ, kastanjer, hyben til nogle
  grene osv. Det kan også være slikpapir, et cigaretskod, en kapsel eller lignende. På den måde kommer
  ”guds-tænkningen” i gang under vandringen, og den knytter an til den afsluttende andagt
 • Kram et træ
  Ved et af jeres stops kan I passende lave en lille aktivitet. Vi foreslår kram et træ aktiviteten, som nogle af
  jer formodentlig kender. Udover at deltagerne skal genfinde træet kan man medtænke at de skal give
  træet et kram, som en gammel ven man genfinder. Her bliver krammet en hilsen til naturen, og viser
  kærligheden til naturen. I finder uddybende beskrivelse på aktivitetsdatabasen:
  spejdernet.dk/aktivitet/kram-et-trae/ .
 • Undersøg dyreliv
  Gør et kort stop og undersøg 1 kvadratmeter jordbund for dyreliv. Genkend de insekter, der findes (tag
  evt. en insektbog med til hjælp).
 • Æblemeditation
  Fire af de syv pilgrimsnøgleord er langsomhed, stilhed, enkelhed og spiritualitet. I denne aktivitet
  kommer alle fire til udtryk. Æblemeditationen går ud på at deltagerne hver får et æble de langsomt skal
  nyde mens en læser højt fra meditationsteksten.

Afslutning
Vi foreslår at man kan tænke i en form for belønning til deltagerne i naturpilgrimsvandringen.
En ide kunne være at hver deltager får en muslingeskal som bevis på at man har gennemført naturpilgrimsvandringen. Traditionelt så sættes muslingeskallen på tøjet, så alle se, at man har gennemført pilgrimvandringen. I dag er
muslingeskallen blevet et symbol på pilgrimme over hele verden. På dansk kaldes disse særlige skaller for Ibskaller. Ibskallen eller Pecten Jacobaeus kan man se på de danske
pilgrimsruter, hvor symbolet bruges til at markere de forskellige ruter.

Praktiske overvejelser
Rute
I kan starte selve dagen med jeres egen unikke andagt. Det kan enten være før, I bevæger jer ud på
pilgrimsvandringen eller efter. Begynd eller slut eventuelt i en kirke hvor andagten kan afholdes.
Vi vil opfordre jer til at vælge en rute som passer til deltagerne – hverken for let eller for krævende. Man
må gerne blive lidt træt i kroppen, men hverken slidt eller udmattet. Alt efter hvilken aldersgruppe i har
med, kan i fastlægge længden. Toptrænede modne tropsspejdere kan måske gå 25 km på en dag. For
mange andre er mellem 5 og 9 km rigeligt. Ordentligt fodtøj er vigtigt.

Fakta om pilgrimsvandring
Fænomenet pilgrimsvandring er vokset og vokset i dette årtusinde og har udviklet en hel skov af variationer, hvoraf en del også kunne kaldes noget andet end pilgrimsvandringer: traveture, turistrejser, kirke- eller sognevandringer m.m. En pilgrimsvandring kan også være en stærkt religiøs rejse (måske til fods) til et sted med hellige genstande, relikvier,
som æres og måske tilbedes som bærere af et særligt guddommeligt nærvær.

Tid
90 – 120 min
Udviklingsområder
Åndeligt

Flere aktiviteter

Menu