Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Bæver
Få kendskab til havens mest almindelige fugle.

Havens fugle

Formål:

At give bæveren kendskab til nogle af havens mest normale fugle

Metode:

Laves som løb.

Beskrivelse:

Mødet skal give bæverne et godt kendskab, til nogle af de mest almindelige fugle i vores haver. Alt efter, hvor gode de i forvejen er til at kende de mest almindelige fugle, kan disse naturligvis skiftes ud med eks. ravne, fiskehejre, isfugl etc.

-Se en fugl: Genkend 5 fugle på billeder, gerne små og på god afstand med kikkert.

-Lyt til en fugl: Genkend 5 fugle på deres sange.

-Kend en fugl: Information omkring de valgte fugle, herunder størrelse, æg/unger etc.

 

Mere viden om:

Faktuel information om de valgte fugle til bæverne. Denne kan søges i eks. Politikens bog om fugle i farver eller på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside www.dof.dk

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Billeder af: solsort, musvit, gråspurv, skovspurv og husskade. Kikkert til familien. Lydoptagelser af de valgte fugle. Afspiller til lydoptagelserne.

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20