Aktivitet

Havens fugle

Havens fugle

Formål:

At give bæveren kendskab til nogle af havens mest normale fugle

Metode:

Laves som løb.

Beskrivelse:

Mødet skal give bæverne et godt kendskab, til nogle af de mest almindelige fugle i vores haver. Alt efter, hvor gode de i forvejen er til at kende de mest almindelige fugle, kan disse naturligvis skiftes ud med eks. ravne, fiskehejre, isfugl etc.

-Se en fugl: Genkend 5 fugle på billeder, gerne små og på god afstand med kikkert.

-Lyt til en fugl: Genkend 5 fugle på deres sange.

-Kend en fugl: Information omkring de valgte fugle, herunder størrelse, æg/unger etc.

Mere viden om:

Faktuel information om de valgte fugle til bæverne. Denne kan søges i eks. Politikens bog om fugle i farver eller på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside www.dof.dk

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Selvstændigt
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu