Forfatter: Karen Dorte S. Simonsen

Fangeleg, hvor omdrejningspunktet er en gren.

Et barn får en gren i hånden. Et andet barn skal fange barnet med grenen i hånden. Den, der har grenen, skal forsøge at give denne videre til en anden i flokken, før han bliver fanget.
Det er hele tiden den, der har grenen, som skal fanges. Når det lykkes fangeren at fange det barn, der har grenen, bytter de to roller.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Gren

Deltagere

Min. 5

Max. 36