Foto: Margrethe Grønvold Friis
23-05-2018
Hvem er jeg? Hvad er jeg sammensat af?
For at blive mere opmærksomme på ulighed og diskrimination, er det vigtigt, at vi bliver opmærksomme på, hvor komplekse vi hver især er - herunder, hvordan vi forholder os til vores eget og hinandens køn.

Identitetsspil

Vi er alle sammen forskellige, og med mange forskellige baggrunde. Der findes mennesker i alle former, størrelser og farver, men hvad er det, der er vigtigt for at definere, hvem vi er? Rundt omkring i verden er der stor forskel på, hvad du må, afhængigt af dit køn. Nogle steder må kvinder mindre end mænd, og nogle steder er det vigtigt at du har en vis status, før du må bestemme.

En af målsætningerne i verdensmålene er at skabe mere lighed, både mellem rig og fattig, men i sær også i mellem kønnene.

Hvem er du og hvad er du sammensat af?

For at blive mere opmærksomme på at undgå diskrimination, er det en god idé, at vi bliver opmærksomme på, hvor komplekse og sammensatte vi hver især er - herunder, hvordan vi forholder os til vores eget og hinandens køn.

Aktivitet

Hver spejder får til opgave at skrive / tegne 10 ting, de synes kendetegner dem selv, på ti stykker papir.

Derefter stiller spejderne sig op i to cirkler, hvor dem i den indre cirkel har ansigtet ud mod dem i den ydre cirkel, så man står over for hinanden to og to. Spejderne i indercirklen får nu 1 minut til at præsentere én af de ting, de har skrevet ned, til personen overfor. Hvad har du skrevet? Hvorfor?

Derefter er det spejderne i ydercirklens tur. Herefter rykker ydercirklen en tak til højre og spejderne fortæller nu om deres næste kendetegn til hinanden.

Se mere under Skaleringsmuligheder.

Har nogen af jer skrevet / tegnet på et af papirerne, at I er dreng eller pige? Hvorfor / hvorfor ikke?

Vi er meget mere end det køn, vi er født med. Det er ikke udelukkende vores køn, der kendetegner, hvem vi er, hvad vi er gode til og hvad vi godt kan lide.

Reflektion

Findes der forskellige forventninger til, hvordan drenge og piger skal opføre sig? Har I selv oplevet nogen?

Hvordan tror I det er at være født som en dreng, men føle sig som en pige? Eller omvendt?

Tænk ikke mennesker som opdelt i to kasser: mænd og kvinder. Tænk i stedet på køn som et spektrum mellem maskulin og feminin. Hvad betyder det?

Hvad er vigtigt, for at definere hvem du er? Er det vigtigt for andre at vide, hvilket køn, eller hvilket hobbier?

Præsenterer du dig altid med din alder, dit køn og at du går til spejder?

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Deltagere

Min. 1

Max. 100

Kompetencezoner

Skaleringsmuligheder

For de yngste: Tegn 5 ting, der viser, hvem du er. Fx ’lillesøster’, noget du er god til, hvordan du ser ud, din yndlingsspejderaktivitet, din livret osv. Lav en fælles opsamling, hvor I sammenligner hinandens svar og tegninger på kryds og tværs.

For de store: Nedskriv 10 ting, der er vigtige for dig. Det kan være værdier, dine karaktertræk, eller noget, du er god til.

For de ældste: Mens I roterer i cirklen, skal I prioritere værdierne. Det vil sige, at hver gang I rykker, skal I vælge en personlig værdi fra. Udover at forklare, hvad den betyder for dig, skal du også overveje, hvad det ville gøre ved din identitet, hvis den del ikke var til stede. Til sidst står hver spejder med sine 3 vigtigste kendetegn / værdier. Lav en opsamling til sidst, hvor I fortæller hinanden jeres overvejelser undervejs.