Aktivitet

Bekæmp ressourcespild i hytten

Bekæmp ressourcespild i hytten

Hver dag smider vi store mængder affald ud, uden at tænke over, hvor det ender henne, og hvad det egentlig kunne være blevet til. Blot ved at sortere sit skrald, inden man lægger det i skraldespanden, kan det, istedet for at blive brændt, omdannes til en ressource, der kan genanvendes. Det betyder at vi kan genbruge plastic, metal og glas til at producere nye ting, og dermed undgå at skulle starte forfra hver gang.

Det kan virke som en stor omstilling i hverdagen, men i virkeligheden kan det gøres meget nemt og simpelt at sortere sit affald, uden at det kræver andet, end at man tænker en ekstra gang og lægger skraldet i den rigtige kasse.

Aktivitet

Byg et affaldssorteringssystem til jeres spejderhytte

I kan f.eks. sortere følgende dele: (undersøg jeres kommunes affaldssortering og genbrugsstation for muligheder)

 • Glas
 • Metal
 • Papir
 • Pap
 • Batterier
 • Blød plastik
 • Hård plastik
 • Pant
 • Glemte sager eller ting der stadig virker

Eksempel på, hvordan sorteringssystemet kan bygges:

 • Køb lægter i et byggemarked eller find en gammel reol på genbrugspladsen
 • Kasser – enten finder I nogle, som I selv har liggende, ellers kan I købe nogle billige i genbrugen
 • IKEA har praktiske kasser der kan åbnes selv når de står stablet – Kan i bygge noget der er bedre?
 • Genbrug indkøbsposer til plastiksortering og pant
 • Lav en smart ophængning af poserne – gerne lidt skjult så man ikke ser affaldet

Gode råd

Det er vigtigt at affaldssystemet er nemt og tydeligt at forstå.
Lav mærkater med symboler eller billeder til sorteringen, der tydeligt viser, hvad der hører til hvor.

Sørg også for, at alle ser, at der er blevet oprettet affaldssortering og hjælp hinanden med at huske på at bruge det rigtigt, når der smides ud. Gør det til en vane at man selvfølgelig sorterer affaldet, også efter ture.

Placer affaldssorteringen et centralt sted, så den er nem og hurtig at gå over til. Det må ikke være besværligt og upraktisk.
Placer de mest brugte affaldssorteringer flere steder i huset og særligt de steder hvor det er ekstra relevant. F.eks. Papir/pap ved printeren, pant i opholdsstuen, plastik i køkkenet eller glemte sager ved garderoben.

Aftal hvem der tømmer affaldet og hvornår. Det er ikke alt der behøver at blive tømt hver dag eller hver uge. Tænk over om alle affaldsbeholdere skal være lige store.

Refleksion

Hvorfor er det en god idé at sortere sit affald?
Hvad sker der med affaldet når I afleverer det på genbrugsstationen?
Hvad sker der med vores affald, hvis vi ikke sorterer det?
Sorterer I hjemme hos jer? Hvordan?
Hvordan hænger affaldssortering sammen med FN’s 17 verdensmål?
Har vi et ansvar for at sortere affald?

Tid
90 – 120 min
Deltagere
1
100
Udviklingsområder
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu