Besøg et ældrecenter eller plejehjem og lav aktiviteter sammen med beboerne.

Når børn møder nogen, der er flere generationer ældre end dem selv, kan de få en masse spændende historier.

Brugerne af et ældrecenter eller beboerne på et plejehjem er ofte ældre end børnenes bedsteforældre, så de kan fortælle om dengang, da der hverken var tv eller computere til og om, hvordan det var at gå i skole, lege og hjælpe derhjemme, dengang de selv var børn.

Aftal, at I kan lave aktiviteter sammen med beboerne. Det kan være at synge, spille eller lave noget kreativt (bage).

De ældre enheder kan hjælpe med at undervise i brug af computer eller mobiltelefon eller læse højt

Sæt tid af til, at børn og ældre også kan nå at snakke sammen, fx mens der bliver serveret kaffe og saftevand.

Lavet af
Lone Hansen
Tid
60 – 90 min
Deltagere
6
50
Udviklingsområder
Selvstændigt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu