Aktivitet

Bæverhule i piletræ

Byg en bæverhule af piletræ

Formål:

At give bæveren viden om et almindeligt dansk træ, pil, samt gøre gruppen selvforsynende med pil til forskellige aktiviteter.

Forudsætninger:

Plads til etablering af en pilehule, gerne på en græsplæne. Hulen skal dimensioneres, så en eller flere bæverfamilier kan være i denne samtidigt. Forberedelser Fjern evt. uønsket ukrudt i området, hvor hulen skal etableres.

Metode:

Denne aktivitet kan fint passes ind i bæverfantasirammen, med en historie om, hvorledes bæverfamilien lever i og med naturen i bæverhuler. Familierne får mulighed for at etablere en hule, der sidenhen kan anvendes til lege, optagelse i bæverfamilien og meget andet.

Beskrivelse:

Pil er igennem hundreder af år blevet brugt til alverdens ting, både som levende hegn og hæk i naturen, men også som afskæring til fuglefoderbræt, til pileflet og som stiklinger til nye pil. De vokser villigt næsten hvor som helst, men er specielt gode på fugtige områder. En levende hule kan laves tidligt om foråret af ny-høstede pilegrene, som stikkes i jorden med ca. 10-15 centimeters mellemrum i en cirkel i den størrelse, man gerne vil have hulen i. Der skal laves 3-4 ekstra mellemrum til indgangen, der kan laves med en tunnel, så man skal kravle ind i hulen. Klip eller skær den tykke ende skråt af, så er det nemmere at stikke den i jorden. Beregn 25-30 centimeter til at stikke ned i jorden og lidt ekstra foroven til den buede top. Bind toppene godt sammen foroven og flet eventuelt tyndere pilekviste ud og ind mellem de lodrette grene forneden ved jorden og måske et par steder højere oppe, så der bliver lidt “hold” i hytten. Tunnelen laves med 2 rækker af pil over for hinanden, med så stor afstand, at voksne også kan komme ind i hulen. Pilene vil slå rødder i jorden og begynde at sende en masse små nye skud ud fra stammerne, så pilehytten bliver flot lysegrøn i løbet af sommeren.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Tid
60 – 120 min
Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Selvstændigt
Følelsesmæssigt
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu