Om mærkerne

KFUM-Spejdernes mærker er opdelt i tre slags mærker:
Paletten, Færdighedsmærker og Andre mærker. 

Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet

KFUM-Spejderne har udviklet et arbejdsprogram til brug ved arbejdet med mærkerne i spejdergruppen. Arbejdsprogrammet er inddelt i tre områder: Paletten, Færdighedsmærker og Andre mærker.

Alle mærker er udformet som sekskanter. Man kan kende dem fra hinanden, fordi de har forskellige kant- og bundfarver. Eksempelvis har Palettenmærkerne altid farverne fra udviklingsområderne som kant eller bundfarve, mens Færdighedsmærkerne har en brun bund. 

De tre slags mærker

Paletten-mærker
Foto: Lukas Lundbye

Paletten

Arbejdet med Paletten understøtter udviklingen af spejderne fra bæver til seniorspejder i forhold til verdensspejderbevægelsens grundidé.

Disse mærker har med udvikling af kompetencer at gøre. Kompetencer er noget, man kan bruge i flere situationer, eksempelvis i skolen og til spejder. Kompetencer er også noget, man konstant kan udvikle mere på og understøtter derfor det fremadskridende program, som er kendt fra spejdermetoden. Denne del af arbejdsprogrammet hedder Paletten, fordi vi blander farverne og udvikler nye farver og sider af os selv.

Fardighedsmarker
Foto: Lukas Lundbye

Færdighedsmærker

Færdighedsmærkerne er de mærker, hvor man arbejder med en bestemt færdighed og udvikler denne.

Disse mærker har altså med udvikling af spejderfærdigheder at gøre. Færdigheder er noget, som man på et tidspunkt bliver færdig med at lære – (selvom man selvfølgelig altid kan blive bedre). Det gælder for eksempel færdigheder som at tænde bål, orientering og knobbinding. 

Andre maerker
Foto: Lukas Lundbye

Andre mærker

Andre mærker understøtter KFUM-Spejdernes arbejde mod vores vision, men hører ikke ind under Paletten eller Færdighedsmærker.

Andre mærker er alle dem, som har alle mulige aspekter af spejderarbejdet i sig. Dem kalder vi indtil videre Andre mærker. Disse mærker giver mulighed for at have fokus på andre emner. Fx mærker som er en del af et samarbejdsprojekt, mærker som er lavet til en bæver- og ulveturnering, sommerlejren eller et andet projekt, som I gerne vil dele med andre. For at mærkerne er relevante for andre spejdere, skal de tage udgangspunkt i spejdermetoden. Mærkerne kan trække på det teoretiske grundlag fra Paletten eller Færdighedsmærkerne , eller de kan kombinere begge grundlag på en måde, som passer til formålet. Mærkerne har naturfarver og grønlige kanter.

FAQ

Hvad er meningen med farverne på mærkerne?

Idéen bag Palettenmærkerne er, at to udviklingsområder kombineres. Der er en farve tilknyttet hvert udviklingsområde. Man kan derfor på hvert mærke se, hvilke udviklingsområder der er tilknyttet netop dette mærke ved at se på farverne på kanten og baggrunden. Fx er Superhelte gult og orange, og disse farver er tilknyttet udviklingsområderne fysisk og selvstændigt. 

Man kan ved blot at se på børnenes ærme, hvor mærkerne sidder, sikre, at man kommer hele vejen rundt om Palettens udviklingsområder.

Hvad er forskellen på Palettens mærker og færdighedsmærkerne?

Paletten udvikler kompetencer og færdighedsmærkerne udvikler færdigheder. Kompetencer er noget, man kan bruge i flere situationer, eksempelvis i skolen og til spejder. Kompetencer er også noget, man kan videreudvikle, og dette understøtter derfor ”det fremadskridende program”, som er kendt fra spejdermetoden. Færdigheder er noget, man kan bruge til en ting, fx det at bruge en kniv er endnu en gang at bruge en kniv. Du kan ikke bruge den færdighed til andre ting.

Hvad er de andre mærker?

Andre mærker har ingen særlige kendetegn. Det kan være mærket til den årlige bæver og ulve turnering, sommerlejrmærket, et projektmærke eller et helt andet mærke, som I gerne vil dele med andre. De mærker, du som leder selv udvikler, kan sagtens tage mindre udgangspunkt i Konceptet for Paletten – det bestemmer du selv. Men husk, at spejdermetoden er det, der kendetegner spejderarbejdet. Vil I lave jeres eget mærke, har KFUM-Spejderne lavet en aftale med Køhler Emblemer om specialpriser på mærker. Se mere her.

Hvornår kan man få et Palettenmærke?

Der er ikke en “aktivitetstjekliste” til hvert mærke, som fandtes tidligere. Derfor skal lederne selv tage stilling til, hvornår deres spejdere har opnået den læring og det formål, der er beskrevet ved mærket. Dette er noget lederne skal have forøje i planlægningen af mærkeforløbet. Det skal også være et fokuspunkt undervejs i forløbet, og når forløbet er afsluttet.

Det er også vigtigt, at der bliver reflekteret med spejderne i gennem forløbet. Det forventes selvfølgelig ikke, at der er ligeså dybe refleksioner hos bæverne som hos seniorspejderne, men det ligger dog i learning by doing, at man skal reflektere.

Hvor kommer tankerne bag arbejdsprogram fra?

Omkring år 2000 udkom Renewed Approach to Programme (RAP), på dansk Fornyet Tilgang til Arbejdsprogram fra Verdensspejderbevægelsen (WOSM). RAP-modellen tager udgangspunkt i en cirkulær tilgang til udvikling. Hvor man starter med at sætte mål, og grupperer og aldersinddeler læringen. Hvorefter man får systemet til at virke gennem aktiviteter, spejdermetoden og med fokus på personlig udvikling.

Sådan bruger du mærkerne

Mærke-luppen

Hvad er mærke-luppen?

Hensigten med Mærke-luppen er, at du som leder skal kunne få en god forståelse og et samlet overblik over mærket, så du (forhåbentligt) vil være i stand til og have mod på at få stadig flere spejdere i gang med at tage Palettens mærker.

Mærke-luppen indeholder beskrivelser ved det udvalgte mærke til aktiviteter. Det er selvfølgelig helt op til dig, hvordan du vil bruge materialet: Du kan følge det punkt for punkt, bruge det som en rettesnor for arbejdet med mærket, som inspiration eller noget helt fjerde. Du finder linket til Mærke-luppen under hvert mærke.

Trop op
Vi tør
Kaoskontrol
Navigatør
Stil skarpt
Ud på eventyr
Jeg er…
Tro, håb og historier
Min familie
Flokken
Styrk patruljen

Kom godt i gang

Det store spørgsmål kan være, hvordan du får forvandlet det, der på papiret lyder kanonspændende, til et rigtig godt og lærerigt spejdermøde?

Mærke-luppen vil klart opfordre dig til at give dig i kast med nogle af de planlægningsværktøjer, som Paletten giver mulighed for. Spejderarbejdet skal give mening, og derfor er det vigtigt, at man finder de værktøjer, som virker for en selv.

Klik på mærkerne her til venstre og find en guide og aktivitetsforslag under det enkelte mærke.

God fornøjelse!

Mærke-luppens opbygning

Vi har opbygget materialet således, at du først vil møde en mærkeguide, der fungerer som rammen om mærket. Mærkeguiden er inddelt i tre trin:

  • (1) Når mærket møder spejderne
  • (2) I dybden med mærket
  • (3) Del med andre

I guiden finder du aktiviteter, som kan bruges som idéer til udfordringer og vælges som aktiviteter til mærket. Følger du materialet fra start til slut, og har spejderen aktivt arbejdet med og gjort fremskridt inden for mærkets mål, så er mærket taget. 

Kontakt os

Vi håber, at du vil kunne bruge Mærkeluppen i dit fremtidige spejderarbejde, og vi vil hellere end gerne høre fra dig, hvis der er noget, der ikke fungerer. Skriv til os på  arbejdsprogram@kfumspejderne.dk.

Paletten Håndbogen

I Paletten Håndbogen findes der meget mere dybdegående information om Paletten.

Hvor skal mærkerne sidde?

Her finder du en vejledning til, hvor mærkerne skal sidde på uniformen.

Flaghejsning
Foto: Frederik Dahl Kehlet

Kontakt

Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE)

E-mail: SAE@kfumspejderne.dk

Har du en idé til et mærke?

Menu