Forfatter: Christina Heller Bunde

Et spil for bævere, hvor de selv skal være brikker i huskespillet.  

Bæverne deles 2 hold med hver sin halvdel af et spil huskespils-brikker. Spejderne kommer til selv at agere huskespils-brikker.

Hver deltager på de to hold får fra spillets start udleveret en spillebrik. Når alle er klar, giver lederen tegn, og spillet begynder. 

Nu gælder det om at finde sin "makker-brik" blandt det andet holds spillere. Når to brikker mødes, ser man, om brikkerne er ens. Er de ikke det, sker der ikke mere, og man løber videre og finder en ny brik.

Når man finder sin "makker-brik", skal man slå sten-saks-papir om, hvem der vinder de to ens brikker. Bagefter vender begge spejdere hjem til deres baser og får udleveret nye brikker, og spillet fortsætter.

Når alle brikker er sat sammen med deres makkere, tælles stikkene op. Det hold, som har flest stik, vinder spillet.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Huskespils-brikker, enten dem, der er vedhæftet aktivitetsbeskrivelsen eller et andet huskespil.

Enheder

Deltagere

Min. 12

Max. 50

Kompetencezoner