Kyndelmisseandagt

Kyndelmisse er lysenes fest, og fungerer som et lys i mørket, på vejen gennem den lange vinter. Jesus var på samme måde lyset i mørket, som beskrevet i Johannesevangeliet: “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til at tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden” ( Johs, 1, 1-10).

Beskrivelse:

Sæt en andagtsplads op, inde eller ude, afhængig af temperaturen. Lysene kan være smukke i sne, men så skal andagten holdes kort.

Pynt med lys, og lav evt. en sti af lys, som spejderne skal følge, ned til pladsen.

Hold en andagt med temaet “Et lys i mørket”. Der er mange ting at tage afsæt i, for eksempel:


  • Johannesevangeliet, 1, 1-10

  • Salme 119, vers 105 “Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti”

  • Johannesevangeliet, 8, 12 “Atter talte Jesus til dem og sagde ‘Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys’”

  • Salmen “Du som har tændt millioner af stjerner” (Nr. 93 i Spejdersangbogen)

  • Salmen “Lysets engel går med glans” ( Nr. 80 i Spejdersangbogen)

Andagten kan med fordel foregå i forlængelse af aktiviteten, hvor man laver sine egne bivokslys, så man passer på indeklimaet og miljøet.

Tid
60 – 120 min
Deltagere
10
99

Flere aktiviteter

Menu