Aktivitet

Lær bæveren at kende

Foto: Lukas Bozek Lundbye

Hvor godt kender bæverne de andre bævere ude i naturen, og kan de blive enige med hinanden om hvad de tror det rigtige svar er?

Bæverne får en række spørgsmål om bæveren de skal prøve at svare på.

Formål: Bæverne skal lære de ‘rigtige’ bævere ude i naturen at kende, mens de øver sig i at lytte til hinanden og i fællesskab blive enige om ét samlet gæt på spørgsmålene.

Aktiviteten bygger på tal og fakta fra Miljøstyrelsen: “Bæver”, mst.dk, link: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/baever/ 

Gæt og lær om bæveren:

Spørgsmål 1: Længde

Bæverne får et målebånd. De skal blive enige om hvor lang de tror en bæver kan blive. De kan prøve sig lidt frem, finde ud af hvor lange de selv er, om det er længere eller kortere end det. Hvis det er langt fra deres bud, kan de få nogle ledetråde.
Rigtigt svar: Ca. 95-135 cm*.

Spørgsmål 2: Levetid

Bæverne skal nu prøve at gætte hvor mange år en bæver typisk lever. De kan blive helt op til 25 år gamle*, men typisk bliver de ikke så mange år. Når de er blevet enige om et svar skal de hente et stykke brænde for hvert år de tror den typisk lever.
Rigtigt svar: Typisk 7-8 år*.

Spørgsmål 3: Bævere i Danmark

Selvom der er mange spejdere der er bævere, er der ikke så mange i naturen, da bæveren i mange år har været udryddet i Danmark. Men man satte i 1999 nogle bævere fra Tyskland fri i den danske natur*. Hvor mange bævere er der så i den danske natur nu? Det er mellem 100 og 1000. Bæverne skal når de har et svar danne deres gæt med deres kroppe.
Rigtigt svar: Forskere gætter på der er et sted mellem 290 og 330 bævere*.

Spørgsmål 4: Føde

Hvad spiser bævere? Bæverne skal ude på grunden rundt om hytten finde hvad de tror bæveren spiser. Der er en ledetråd i bæversangen! Måske er der flere ting på grunden de spiser?
Rigtigt svar: Bark, skud, knopper, blade og småkviste, alle fra løvtræer*.

Spørgsmål 5: Huler

Bæverne skal nu prøve at gætte hvordan bæveren bor. De bygger huler, men hvor ligger indgangen? Bæverne får en spand, hvor en ‘huleindgang’ er repræsenteret ved at der er tegnet en lille bue med kridt eller markeret med gaffatape eller lign. Bæverne får også en fyldt spand med vand – hvor meget vand skal over i spanden med indgangen? Ligger indgangen på land, halvt dækket af vand så man kan se ind eller helt under vand?
Rigtigt svar: Helt under vand. Bæveren bygger dæmninger for at hæve vandstanden i søen så indgangen hele tiden er under vand. På den måde kan dens fjender ikke komme ind til den*.

*Kilde: Miljøstyrelsen: “Bæver”, mst.dk, link: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/baever/

Tid
15 – 30 min
Deltagere
2
50
Udviklingsområder
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu