Aktivitet

Troldebo

Foto: Johny Kristensen

Troldebo er en fangeleg, som også kan tilpasses fantasirammen for bævere og ulve.

Banen deles op i fire lige store felter.

Der vælges en trold til hvert hjørne. De øvrige deltagere fordeler sig jævnt i de fire felter.

Det gælder nu for troldene om at fange mennesker. Troldene må kun bevæge sig inden for deres eget grænseområde, de øvrige deltagere må bevæge sig på hele banen.

Når troldene har fanget et menneskebarn, føres dette hjem til troldebo. Når alle er fanget, tælles antallet af fangede op. Den trold, der har fanget flest, har vundet.

De, der er blevet fanget først af hver trold, er nye trolde. Leges legen med bævere, omdøbes trolden til los. Leges legen med ulveunger, omdøbes troldene til Bandarlog (aberne).

Lavet af
Bitten Eskerod Madsen
Deltagere
10
40

Flere aktiviteter

Menu