Aktivitet

Pas på kagen!

Pas på kagen!

Hvor gode er bæverne til at holde en aftale og til at samarbejde om det?

Del ved starten af bævermødet børnene i små hold og giv hvert hold en kage.

Forklar, at de skal passe på kagen og at de først må gøre noget ved den, når de får besked på det.

I sidste del af mødet skal de finde kagen frem og vise lederne den. Er kagen hel endnu, og hvordan vil børnene dele den mellem sig, når de får lov til at spise den?

Lavet af
Lone Hansen
Tid
30 – 60 min
Deltagere
6
40
Udviklingsområder
Selvstændigt
Følelsesmæssigt

Flere aktiviteter

Menu