Foto: Johny Kristenen

Byg en drømmeby

En betydelig del af vores hverdage bliver brugt i storbyerne, og det forventes, at 2/3 af verdens befolkning i 2050 vil bo i byområder. Det stiller krav til vores måde at bo på, og de byer vi bor i. Der er brug for strøm, infrastruktur, skoler og transportsystemer etc., og at vi kan tilføre mad og jobs nok til, at alle kan leve godt i byerne. Den måde vi lever på i dag svarer til, at vi skulle bruge 3½ jordklode for at have ressourcer nok. Derfor er der nogle ting, vi er nødt til at tænke anderledes i vores måde at designe en by på.

Aktivitet

Spejderne skal med denne aktivitet selv lege byplanlæggere og udvikle bæredygtige byer. Hvis de skal prøve at gentænke måden, vi bygger byer på, hvordan vil de så bygge byen op ift. togbaner, hospitaler, spejderhytten, markerne etc. Hvor skal affaldet køres hen, og hvordan laver vi smarte systemer?

Spejderne kan vælge et særligt verdensmål at bygge byen op omkring, fx. sætte uddannelse som det vigtigste mål, eller vælge at byen skal være så klimavenlig som muligt.

Giv spejderne adgang til kreakassen og en masse genbrugsmaterialer, som de kan bygge byerne op af. Byg og tegn evt. byen på en plade, så den kan flyttes rundt.

Spejderne kan også tage stilling til, hvor i verden deres by er, hvilket også har betydning for blandt andet klimaforhold og levevis.

Når alle patruljerne har bygget eller tegnet deres byer, skal de skal præsentere alle deres tanker bag. Herefter kan I forholde jer til, hvordan I kan leve mere bæredygtigt i de byer, som I selv bor i.

Som inspiration til, hvad deres by skal indeholde for at være så bæredygtig og sikker som muligt, kan I lade jer inspirere over disse overvejelser, hvor I som ledere kan guide spejderne på vej.

De kan fx. tænke over :

 • Hvem og hvor mange skal bo der?
 • Hvilke muligheder har de?
 • Hvordan får de mad, vand, energi?
 • Hvad arbejder de med?
 • Hvordan ledes den?
 • Hvordan er der fred og orden i byen?
 • Hvad er dens tilknytning til andre byer? Til andre lokalområder?
 • Hvordan kommer de af med affald og spildevand?
 • Hvordan sikres sundhed i byen?
 • Hvordan uddannes byen?
 • Hvordan kommer folk rundt?
 • Er byen kun for mennesker?
 • Hvor skal man være spejder?
Deltagere
1
100
Udviklingsområder
Intellektuelt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu