Formål:

At give spejderen viden om nogle af de mest almindelige dyr i danske vandhuller.

Forudsætninger:

At der i nærheden findes et vandhul/sø, hvor der er liv. Dette afhænger en hel del af årstiden, hvorfor det anbefales at planlægge dette som et forårsmøde.

Forberedelser:

Undersøg vandhullet i tiden op til besøget, så du på forhånd er bekendt med, hvilke typer liv der er derude. Om muligt, få mødet hjulpet på vej af en lokal naturvejleder, skovridder eller lign.

Beskrivelse:

De fleste vandhuller og søer byder på et meget rigt dyreliv. Men hvilke dyr er der i nærheden, hvilke fanges der flest af, er der nogle der løber oven på vandet osv. Lad patruljerne fange dyr fra vandhullet og studer dem nærmere i baljer og spande. Med paprør og fryseposer kan der laves en undervandskikkert, hvormed det bliver endnu mere spændende at se, hvordan livet ser ud under overfladen. Lav evt. et par større udgaver af disse og se direkte ned i søen med disse.

Søg viden i bøger som eks. Vandhullet af Zahavit Shalev eller Besøg et vandhul om foråret af Finn Terkildsen.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Fysisk
Intellektuelt

Flere aktiviteter

Menu