Kontakt os

Find en medarbejder, vores kriseberedskab eller medlemmer af hovedbestyrelsen.

KFUM-Spejderne bliver ledet af en frivillig hovedbestyrelse og bliver i det daglige støttet af en ansat stab af administrativt personale og konsulenter. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Telefon: 70 10 26 66 
E-mail: info@kfumspejderne.dk
CVR: 55153418

Telefonerne er åbne mandag fra 11.00 til 14.00, og tirsdag til fredag fra 10.00 til 14.00. Mailen info@kfumspejderne.dk bliver læst alle hverdage. Uden for telefonernes åbningstid, kan vi træffes efter aftale.

Medarbejdere

Mød os her. Kontakt os gerne direkte på email eller telefon.

Se alle medarbejdere

Ledelsen

Ole Buch Rahbek

Generalsekretær

ole.rahbek@kfumspejderne.dk

22 30 78 33

Kristian Rostgaard

Souschef

kristian@kfumspejderne.dk

22 22 94 21

Karsten Vilken Mulvad

Centerleder, Houens Odde

karsten@kfumspejderne.dk

76 32 71 11

Jakob Frost

Chefkonsulent

jakobfrost@kfumspejderne.dk

22 22 94 77

Administration

Birgitte Bøje

Sekretariatskonsulent

birgitte@kfumspejderne.dk

39 16 26 31

Linda Lindahl Jørgensen

Medlemsservice

lindahl@kfumspejderne.dk

39 16 26 40

Monica Ingerslev

Medlemsservice

monica@kfumspejderne.dk

Maria Stoel Jørgensen

Chefkonsulent, økonomi

ms@kfumspejderne.dk

60 25 94 01

Arne Thorvald Koktvedgaard

Studentermedhjælper, økonomi

arne.thorvald@kfumspejderne.dk

Susanne Christoffersen

Sekretær, Houens Odde

houensodde@houensodde.dk

76 32 71 10

Kommunikation

Juliane Holmstrøm

Grafisk Designer

juliane@kfumspejderne.dk

25 38 87 36

Lisette Lykke Andersen

Kommunikationskonsulent

lisette@kfumspejderne.dk

60 62 04 06

Marie Oland Tanggaard

Kommunikationschef

marie@kfumspejderne.dk

21 25 58 45

Mie Venø Skjærbæk

Projektmedarbejder, Kommunikation.

mie.venoe@kfumspejderne.dk

41 98 41 54

Konsulenter

Louise Heldgaard Bylund

Projektleder, Det Med Gud

louise.heldgaard@kfumspejderne.dk

22 22 94 24

Marie Snedker

Udviklingskonsulent (orlov)

marie.snedker@kfumspejderne.dk

22 22 94 27

Christina Gottlieb Holm

Udviklingskonsulent

christinagottlieb@kfumspejderne.dk

23 45 06 02

Nicolaj Mathiasen

Salgs- og arrangementskonsulent

nicolaj@houensodde.dk

22 22 94 18

Peter Lentz

Udviklingskonsulent

pl@kfumspejderne.dk

20 78 08 70

Sofie Ilsøe Sjöblom

Sekretariatskonsulent, Leder af Huset 2450 (orlov)

sofie-is@kfumspejderne.dk

22 22 94 29

Ida Cecilie Bondesen Rasmussen

Projektkonsulent

icbr@kfumspejderne.dk

23 70 36 24

Sus Lynge Dahl

Udviklingskonsulent

sus@kfumspejderne.dk

22 22 94 23

Thomas Olsen

Udviklingskonsulent

thomas@kfumspejderne.dk

22 22 94 22

Steffen Falck

Vækst- og udviklingskonsulent. Familiespejder.

steffen@kfumspejderne.dk

71 55 24 82

Projektmedarbejdere

Carl Oehlenschläger

Projektmedarbejder, Vækst

CO@kfumspejderne.dk

30 56 36 34

Caroline Schjødt

Projektmedarbejder, digital kommunikation, Det Med Gud

carolinesp@kfumspejderne.dk

60 21 44 07

Praktisk personale

Carsten Ebert

Pedel, Spejdercenter CPH

Kristian Schneider

Pedel

houensodde@houensodde.dk

70 10 51 15

Kenneth Tarillon

Pedelmedhjælper

houensodde@houensodde.dk

70 10 51 15

René Jensen

Chefkok, Houens Odde

houensodde@houensodde.dk

70 10 51 15

Gitte Møller

Køkkenmedhjælper

houensodde@houensodde.dk

70 10 51 15

Martin Skovsgaard

Køkkenmedhjælper

houensodde@houensodde.dk

70 10 51 15

Maj-Britt Nybo

Køkkenmedhjælper

houensodde@houensodde.dk

70 10 51 15

Giv et år-spejdere og Volontører

Ida Buchhave

GEÅ – Kommunikation, CPH

ida.buchhave@kfumspejderne.dk

29 40 17 68

Freja Nielsen

GEÅ – Aktivitet og udvikling, CPH

freja.nielsen@kfumspejderne.dk

22 22 94 78

Victor Bäcklund Andersen

GEÅ – Houens Odde

victor.baecklund@kfumspejderne.dk

30 95 14 17

Betina Abildgaard

GEÅ – Houens Odde

betina.abildgaard@kfumspejderne.dk

42 21 16 63

Léa Dietrich

International Volontør, Houens Odde

Ben Klier

International Volontør, Houens Odde

Tamara Kamp

International Volontør, Houens Odde

Presse

KFUM-Spejderne er en af Danmarks største børne- og ungdomsorganisationer med omkring 27.000 medlemmer fordelt på over 400 grupper.
Vi samarbejder gerne med pressen og kan hjælpe journalister med at svare på spørgsmål om KFUM-Spejdernes arbejde eller finde cases til nyhedshistorier.
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Marie Oland Tanggaard på tlf. 21 25 58 45 eller via e-mail: marie@kfumspejderne.dk.

Pressefotos

KFUM-Spejdernes logo

Kriseberedskab

Ved akut tilskadekomst eller sygdom med behov for øjeblikkelig hjælp – ring til alarmcentralen på 112

Hvis ulykken er ude

Hvis ulykken er ude:

 • Stands ulykken, undgå at flere kommer i fare
 • Livreddende førstehjælp: Åndedræt, blodcirkulation, chok, frie luftveje, aflåst sideleje, stands blødning, hjertemassage, læg den tilskadekomne ned og pak varmt ind
 • Alarmering 112 samt lejrchef/arrangementsansvarlig
 • Almindelig førstehjælp

Ved overgreb eller alvorlige ulykker orienteres KFUM-Spejdernes kriseberedskab hurtigst muligt.

Når ambulancen er kørt, kan børn og voksne stå tilbage med voldsomme oplevelser, der kan give stærke efterreaktioner. Derfor er det vigtigt at holde kontakt og have nogen at tale med:

 • Vær nærværende
 • Lyt aktivt
 • Vis, at du accepterer følelserne – også de stærke
 • Yd almindelig omsorg og praktisk hjælp

Kriseberedskab

Hvis du som frivillig oplever et alvorligt uheld, en ulykke eller en anden situation, som kan opfattes som en krise, kan du kontakte korpsets kriseberedskab.

Beredskabets rolle er at sørge for, at krisen bliver håndteret efter korpsets retningslinjer. Desuden kan korpset vælge at involvere relevante myndigheder. I første omgang vil de tage en snak med dig for at få afdækket hændelsesforløbet. Derefter overtager beredskabet styringen, medmindre I aftaler andet.

Kontakt

Kriseberedskab kan kontaktes på tlf. 39 16 26 66

 • I weekender og på helligdage kl. 10.00-18.00
 • I ferier hvor KFUM-Spejdernes afholder ungdomskurser og lejre (uge 7 og 8, påske, Kristi Himmelfart, pinse, julimåned, uge 42 og juleferie) kl. 9.00-21.00
 • På hverdage kan du kontakte korpskontoret kl. 10.00-14.00 på tlf. 70 10 26 66 

Beredskabet består af:

Beredskabet sørger for

 • Information til og dialog med pårørende, gruppen eller andre, der er påvirket af hændelsen
 • At afdække hændelsesforløbet
 • At igangsætte krisepsykolog, hvis det er relevant
 • Eventuel kontakt med medier eller lokalsamfund
 • Afklaring af forsikringsspørgsmål
 • Kontinuerlig opfølgning på situationen 

Psykologisk krisehjælp og transport

Psykologisk krisehjælp

I forbindelse med alvorlige hændelser, eksempelvis i forbindelse med alvorlige ulykker eller voldsomme episoder, hvor børn og unge er involveret, kan korpset tilbyde psykologisk krisehjælp. 

KFUM-Spejderne i Danmark har abonnement hos Falck om psykologisk krisehjælp. Hvis I får brug for krisehjælp skal I kontakte korpskontoret.

I tilfælde hvor psykologisk krisehjælp ikke er aktuelt, kan korpsets udviklingskonsulenter tilbyde understøttende debriefing og opfølgende samtaler med grupper eller kursusstaben.  

Transport 

Hvis en tilskadekommen ikke kan transporteres med bil eller ambulance, kan I rekvirere en taxa. Udgiften til taxaen får I refunderet ved at indsende taxaregningen og en beskrivelse af hændelsesforløbet til korpskontoret.

Kommunikation, sparring om kurser og underretningspligt

Kommunikation, presse og medier

Når situationen er under kontrol, er det vigtigt, at du overvejer, hvem der skal kontaktes, og sørger for at de får besked. Det kan være familie, ledere eller gruppelederen. Korpskontoret kan hjælpe med kontaktoplysninger mv. 

Pressen interesserer sig naturligt for voldsomme begivenheder, men det er umuligt at tale med journalister samtidig med at man håndterer en presset situation. Kontakt derfor krisestaben hurtigst muligt, så opgaverne kan blive fordelt.

Kontakt altid korpskontoret for gode råd i forbindelse med pressehåndtering. 

Sparring om kursusindhold

Selv med den bedste planlægning og mange års erfaring kan det der opstå usikkerhed under et kursus. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål til dele af dit kursus, kan du altid skrive til mailen: uddannelsesleder@kfumspejderne.dk 

Et medlem fra Styregruppen for Uddannelse (SUD) eller en af arbejdsgrupperne vil herefter svare på din henvendelse og hjælpe dig med sparring på din problemstilling.

Selve kriseberedskabet står ikke til rådighed i forbindelse med sparring vedr. kursusindhold eller samarbejde i stabe eller grupper. KFUM-Spejderne tilbyder via kontakt til udviklingskonsulenterne sparring vedr. lokal konflikthåndtering mv. 

Underretningspligt 

Efter lov om social service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb med videre eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen.

Oplever du som spejderleder et barn, som er udsat for overgreb eller lign., har du dermed pligt til at underrette kommunen. Du er altid velkommen til at kontakte korpskontoret for hjælp og vejledning. 

Mere info

Du kan læse mere om underetningspligt og børns trivsel her

Opdager du, at en spejderleder overtræder gruppens samværsregler bør du altid kontakte gruppelederen eller korpskontoret.

Læs mere om samværsregler her

Hovedbestyrelse

Herunder finder du medlemmerne af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse.

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse

Hovedbestyrelse

Tobias Simonsen

Hovedbestyrelsens ledelse (Forperson)

tobias@kfumspejderne.dk

61 26 25 96

Dorthe Mølvig

Hovedbestyrelsens ledelse (Næstforperson)

dorthemoelvig@kfumspejderne.dk

61 67 27 11

Niels Pathuel Larsen

Hovedbestyrelsesmedlem & korpskasserer

nielspathuel@kfumspejderne.dk

22 37 68 62

Andreas Blom Larsen

Hovedbestyrelsesmedlem

andreasblomlarsen@kfumspejderne.dk

20 93 73 56

Elsebet Kjems Gregersen

Hovedbestyrelsesmedlem

elsebet@kfumspejderne.dk

52 23 34 85

Jacob Højberg Ostenfeld Gissel

Hovedbestyrelsesmedlem

jacobgissel@kfumspejderne.dk

50 50 72 40

Jeanette D’Andrade Christensen

Hovedbestyrelsesmedlem

jeanettedchristensen@kfumspejderne.dk

Jens Vestergaard Thomsen

Hovedbestyrelsesmedlem

jensvfthomsen@kfumspejderne.dk

31 10 28 65

Johny Kristensen

Hovedbestyrelsesmedlem

johny@kfumspejderne.dk

21 43 03 11

Kirstine Svansø Iversen

Hovedbestyrelsesmedlem

kirstine.svansoe.iversen@kfumspejderne.dk

22 41 58 05

Lasse Winther Jakobsen

Hovedbestyrelsesmedlem

lassewinther@kfumspejderne.dk

40 85 95 60

Houens Odde Spejdercenter

Tag på centerlejr på KFUM-Spejdernes spejdercenter på Houens Odde ved Kolding og få en sommeroplevelser for spejdere i alle aldre.

Bo på lejrpladser midt i skoven, sejl en tur på fjorden, hyg med nørkle-aktiviteter i Mosehuset, kom tæt på naturen, kravl til tops i træerne, kom på spændende natløb og mærk fællesskabet om bålet sammen med dine nye venner fra ind- og udland og meget mere. Staben af frivillige Houmænd glæder sig til at byde jer velkommen til en uge fyldt med gode friluftsoplevelser.

Landsmøde på Houens Odde Spejdercenter 2022
Foto: Johny Kristensen
meginjoller
Foto: Hans Ole Kofoed

Det mobile Søcenter

Centret hører under KFUM-Spejdernes søgruppe og har en flåde af 8 meginjoller på trailere med sejlklart udstyr. Tilbuddet henvender sig til grupper, der ligger i kystnært eller sønært område og som ønsker at indgå en udviklingsaftale med Det mobile Søcenter.

Aftalen gør det muligt for spejdergrupper at tage på eventyr på vandet og mærke naturen og eventyret. På vandet skal du virkelig kunne binde knobene, bevare roen og læse vejret. Du føler tovværket i dine hænder, og I kan ikke få øje på andre mennesker, så langt øjet rækker. Om eftermiddagen får I en holm i sigte. I trækker båden op på land og tænder et bål på naturlejrpladsen. I bygger en bivuak og hygger omkring aftensmaden. Se det er eventyr!

Grønne spejdercentre

“De Grønne Centre” er en fællesbetegnelse for en række centre, som har et særligt samarbej­de med KFUM-Spejderne.

grønne centre

Definitionen af et spejdercenter

KFUM-Spejderne definerer et spejdercenter som et sted, hvor der tilbydes overnatningsfaciliteter og aktiviteter målrettet spejdere, og som har en fast stab af frivillige centermedarbejdere. Hvis et spejdercenter ønsker at målrette sine aktiviteter til internationale spejdere, opfordres det til at KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse underrettes om dette. På den måde har KFUM-Spejderne bedre betingelser for at varetage spejdercentrets interesser i internationale sammenhænge.

Det anbefales, at alle centermedarbejdere er medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark, et andet af WOSM eller WAGGGS anerkendt spejderkorps eller Frivilligt Drenge- og Pigeforbund FDF. Alle centermedarbejdere er forpligtet til at leve op til KFUM-Spejdernes bestemmelse om indhentelse af børneattester.

Grønne Centre

Grønne Centre er spejdercentre i Danmark, der er tilknyttet KFUM-Spejderne i Danmark. Man kan som spejdercenter i Danmark være tilknyttet KFUM-Spejderne. Denne tilknytning kaldes ”Grønne Centre”. Man kan naturligvis være tilknyttet flere korps, og det anbefales, at Grønne Centre aktivt deltager i Forum for Spejdercentre i Danmark, hvor spejdercentre fra alle korps er repræsenteret.

Sådan bliver man et Grønt Center

Læs i KFUM-Spejdernes bestemmelser, hvordan et spejdercenter bliver et Grønt Center.

Hyttefortegnelsen

Hyttefortegnelsen er en oversigt over spejderhytter i Danmark, som man kan leje. Her kan man finde en hytte, der passer til den aktivitet, der skal afholdes.

Scenes

Scenes er et netværk af centre, som arbejder for at forbedre natur og miljø på spejdercentre verden over. Sådan bliver du et Scenes-center.

Menu