Foto: Frederik Dahl Kehlet
Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Bæver
Tag emnet mobning op

Formål:

At bæverne lærer, at det ikke er sjovt at blive mobbet.

Forudsætninger:

Et antal ledere eller ældre spejdere, der kan opføre en sketch med mobning som tema.

Forberedelser:

Indøv en sketch med emnet mobning og forbered en andagt omkring emnet.

Find evt. inspiration til denne på www.detmedgud.dk.

Beskrivelse:

Banke, banke, bæver En leg hvor man står i en cirkel med hænderne på ryggen som en bæverhale. En af bæverne går rundt og klapper på hænderne og siger "banke". På et tidspunkt siger bæveren "bæver" i stedet for, det gælder nu om at løbe rundt om kredsen, man mådes og giver spejderhåndtryk, der laves bæver honnør og alle siger i kor bæverloven. Herefter gælder det om hurtigst at komme ind på den ledige plads i kredsen. Den der kommer for sent fortsætter med at banke, banke, bæver igen. Efter legen kan det med fordel tales om, hvad bæverloven betyder for den enkelte.

Sketch:

Lave en sketch hvor nogle ledere eller ældre spejdere mobber en anden person i gruppen. Efter dette tales med bæverne om, hvad der var rigtigt og forkert. Pas på ikke at lave den for sjov, da det kan tage fokus fra temaet.

Stå bæver:

En leg der minder om stå trold. I stedet for at man skal kravle igennem benene på dem, der er blevet fanget, kan man blive befriet af andre bævere. Det sker ved, at en fri bæver løber hen til den fangede, giver spejderhåndtryk og bæver honnør, og bæverloven siges højt.

Slut evt. mødet af med en andagt med emnet mobning.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

En sketch om mobning.

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20

Kompetencezoner