Aktivitet

Samarbejde løb

Foto: Kasper Riising

Formål:

At bæverne lærer vigtigheden af at samarbejde.

Forberedelser:

Lav en bane til raftestafet og marker en bane til blinde-par-tik.

Beskrivelse:

Start mødet med at tale om bæverloven – hvad betyder sætningen “Bævere arbejder sammen”? Lad bæverne formulere, hvad det betyder for dem at arbejde sammen. Herefter laves et løb med samarbejdsøvelser:

Vende tæppe

Lad bæverfamilien stå på et tæppe. Opgaven lyder nu på, at få vendt tæppet uden at nogen rører gulvet. Er der flere familier kan dette laves som en dyst. Tal efterfølgende med bæverne om, hvad der ville ske, hvis nogle i familien ikke vil samme vej som de andre. Gentag gerne øvelsen og se, hvor hurtig en tid bæverne kan lave.

Raftestafet

Lad bæverfamilierne løfte en lang rafte med knobtov – brug eks. slyngstik. Lad dem herefter løbe igennem en bane, hvor det gælder om at komme igennem hurtigst. Banen kan laves, så man skal bakke, dreje rundt m.m.

Blinde-par-tik

Her skal halvdelen af spejderne havde bind for øjnene og den anden halvdel skal hver især føre en af dem med bind for øjnene. Så leger de almenlig tik. Hvor et par er den og når de tikker (rører) et anden par så er det nye par den.

Bævere på tømmerflod

Alle bævere står på en tømmerflåde (et stykke stort papir). Tømmerflåden er på vej ned af en vild flod og dele af flåden går løbende i stykker (en leder går rundt og river stykker af papiret). Hvor meget kan flåden gå i stykker, inden bæverne falder i vandet? Det gælder for bæverne om at samarbejde, så de kan blive stående på mindst muligt af flåden.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Tid
60 – 90 min
Deltagere
4
20
Mærker

Flere aktiviteter

Menu