Spejderleder

Alt til dig, der er leder eller lederassistent i en enhed hos KFUM-Spejderne

Vigtigt at vide netop nu

Førstehjælp

KFUM-Spejderne i Danmark er af den overbevisning, at det er vigtigt, at spejderledere er i stand til at yde førstehjælp. Derfor anbefales det at ledere jævnligt opdaterer deres førstehjælpskundskaber.

Det er vigtigt, at spejderledere kan yde førstehjælp

Foto: Johny Kristensen

KFUM-Spejderne i Danmark er af den overbevisning, at det er vigtigt, at spejderledere er i stand til at yde førstehjælp. Derfor anbefales det at ledere jævnligt opdaterer deres førstehjælpskundskaber.

Generelt anbefales ledere som minimum at have deltaget i kurset “førstehjælp for voksne med ansvar for børn” eller “førstehjælp med særligt ansvar” som følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

Sådan kommer du på førstehjælpskursus

Der findes mange gode udbydere af førstehjælpskurser, som lever op til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer. Hvis du mangler inspiration til, hvor du kan finde et førstehjælpskursus, kan du se mere på Røde Kors’ hjemmeside. Røde Kors tilbyder forskellige former for førstehjælpskurser, så du kan finde netop det kursus, der passer dig.

Prisen hos Røde Kors ligger under det generelle niveau, og kurserne udbydes geografisk spredt over hele Danmark. Se mere om Røde Kors førstehjælpskurser på deres hjemmeside her.

Du kan se mere om Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer her.

Børn med særlige behov

Som spejderleder kan du have brug for at tage hånd om børn med handicap eller særlige behov. Her finder du pjecer, råd og vejledning, som kan hjælpe dig videre.

Som spejderleder kan du have brug for at tage hånd om børn med handicap eller særlige behov. Her finder du pjecer, råd og vejledning, som kan hjælpe dig videre. 

Diabetes Foreningen – Fakta om børn og diabetes. Her finder du også hjælp til førstehjælp, blodsukker og måling.

Danske Døves Landsforbund – Hvad vil det sige at være døv, samt gode råd. 

ADHD-Foreningen – Her kan du finde pjecer og film om ADHD

Dansk Blindesamfund – Personlige historier, tips og gode råd

Astma- Allergi Danmark – Her finder du blandt andet pjecer om madallergi og astma 

Dansk Epilepsiforening – Herunder kan du finde spørgsmål og svar samt information om epilepsi og førstehjælp

Landsforeningen for Autisme – Find gode råd om, hvordan du hjælper et barn med autisme

Landsforeningen LEV – Kort introduktion til hvad det vil sige at være udviklingshæmmet, samt links til mere litteratur

Gode råd til nærvær og omsorg for børn i sorg

Hvis du savner bestemte informationer, kan du kontakte info@kfumspejderne.dk 

Bog om børn med særlige behov

Hvordan rummer vi børn med særlige behov i vores grupper? 

Som spejder- og FDF-ledere oplever mange, at der kommer børn med særlige behov i deres enhed. Børn, der ikke er som alle andre, og som ofte lægger beslag på flere af ledernes ressourcer. Det kan til tider være udfordrende. Denne bog er et forsøg på at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan melde sig. Dels beskriver bogen en række værktøjer, der kan bidrage til at få hverdagen i en enhed med børn med særlige behov til at fungere bedre.

Køb Hvordan rummer vi børn med særlige behov? her

Mobning

At blive mobbet betyder, at man føler sig udsat for andres negative adfærd over længere tid, og at man ikke er i stand til at forsvare sig imod denne adfærd.

Mobbefrit fællesskab

Både børn og voksne kan blive udsat for mobning, og det kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende person. Hos KFUM-Spejderne stræber vi efter, at spejdergruppen skal være et mobbefrit fællesskab. Vi opfordrer derfor vores grupper til at gribe ind og stoppe mobning, hvis det bliver observeret i gruppen samt at lave en mobbepolitik. Politikken kan hjælpe jer som gruppe med at blive enige om, hvordan I skal håndtere mobning. 

Lederne har et ansvar

I de tidlige pubertetsår bliver børn mere bevidste om hinanden samtidig med, at de bliver mere forvirrede over, hvem de selv er. Derfor ser man ofte grovere drillerier og mobning dukke op på mellemtrinnet i folkeskolen. Det er derfor vigtigt, at børnene tidligt bliver vænnet til at håndtere konflikter, så man undgår, at de udvikler sig yderligere. Det er her vigtigt at huske på, at de børn, vi har med at gøre til spejdermøderne hver uge, jo er de samme skolebørn, som måske har mobning tæt inde på livet i skolen. 

Alle de voksne som børn omgås hver dag har et ansvar for at lægge mærke til tegn på mobning og gribe ind overfor dem. Også selvom man som leder kun har ansvar for børnene to timer mandag aften. Hvad nu hvis det netop var i disse to timer, at den værste mobning udspillede sig, så det endte med gråd eller måske endda slåskampe? Ofte tager børnene deres problemer fra skolen med til spejder, hvis det er de samme mennesker, de omgiver sig med begge steder. Derfor bør man være opmærksom på de mindste tegn på mobning ude i spejdergrupperne. Det er også en vigtig opgave, at man til spejder styrker børnene i at have empati for andre og opfordrer dem til at gribe ind og hjælpe mobbeofferet. KFUM-Spejdernes pædagogiske målsætning “børn lærer og leder børn” giver børn og unge mulighed for, i en tidlig alder, selv at erkende og regulere interne konflikter. Dermed skabes en forståelse af fællesskabets betydning. Inddelingen i små grupper helt fra seksårsalderen er med til at skabe en erkendelse af, hvordan alle i en gruppe er nødvendige for et velfungerende fællesskab. På den måde understreges det, at alle i gruppen skal behandles med den respekt alle fortjener. Spejdergruppen skal være et frirum for et eventuelt mobbeoffer og give en mulighed for andre venskaber. 

Hvis der er børn, som er særlig grove i deres adfærd over for andre, kan man som leder tage fat i forældrene. Hvis den grove adfærd ikke kun findes til spejder, er det en mulighed at sætte et møde op med både barnets forældre, lærere, spejderledere, fodboldtrænere osv. Sammen kan I lave fælles aftaler om, hvordan adfærden skal håndteres og hjælpe barnet med at styre i den rigtige retning. Som spejderleder kan du også hjælpe mere end du aner ved blot at bakke op om det enkelte barn og gribe ind, hvis der er konflikt i gruppen. 

Find viden og støtte

Vi har her samlet links til, hvor du kan finde mere viden og hjælp til at håndtere mobning, hvis I oplever det i gruppen.

 • Børns Vilkår
  Har et stort tema om mobning skrevet så både voksne og større børn kan forstå det. 
 • Center for Undervisningsmiljø
  Har samlet viden fra de danske skoler om mobning og forebyggelse af mobning.
 • Arbejdsmiljøweb
  Mobning kan også finde sted blandt voksne. Her kan du læse mere om forebyggelse og håndtering af mobning blandt voksne.

Læs de nationale samværsregler

KFUM-Spejderne har udarbejdet samværsregler, der gælder for alle medlemmer, og som lever op til verdensspejderbevægelsens globale Safe from Harm-politik.

Krigen i Ukraine

Spejderne er en global fredsbevægelse, og i den aktuelle urolige tid behøver vi stå sammen om at udvise vores sympati og støtte. Igennem solidaritetshandlinger kan vi støtte fredelige kræfter i Ukraine, der hjælper landets børn og deres familier i denne krisetid.

Lige nu har mange børn og unge spørgsmål til situationen i Ukraine. Derfor har vi oprettet denne side, som du som leder, kan bruge, når du skal planlægge det ugentlige spejdermøde, hvor du møder spejdernes mange spørgsmål og følelser. Vi har også samlet links til indsamlinger og initiativer. 

Guide til at tale med børn om krigen i Ukraine

Her henviser vi til Børns Vilkår: bornsvilkar.dk/gode-raad-til-at-tale-om-konflikten-mellem-rusland-og-ukraine/

Indsamlinger

Meldingerne er, at der ikke er brug for indsamling af tøj, udstyr mm. I øjeblikket er der behov for økonomiske bidrag. Hvis man har indsamlet tøj, udstyr mm. kan man give det til en genbrugsforretning, hvor overskuddet går til katastrofen i Ukraine.

Vi anbefaler at man bruger en af følgende indsamlinger:

Hvis spejdergruppen selv laver indsamlinger, kan man oprette en indsamlingen på Betternow under KFUM-Spejderne. På den måde er man som indsamler under KFUM-Spejdernes indsamlingstilladelse, og korpset betaler eventuelle gebyrer.

Ukrainske flygtninge i Danmark

Der er nu kommet ukrainske flygtninge til Danmark. Overvej derfor i spejdergruppen om I kan byde ukrainere velkommen til jeres spejderaktiviteter, så ukrainerne får en god start på livet i Danmark. Spejderaktiviteterne for ukrainske flygtninge kommer potentielt til at skulle koordineres sammen med den lokale kommune. Hold derfor øjnene åbne på kommunens egne kanaler. Hvis I har ukrainere i spejdergruppen som skifter adresse/by, så skriv til tobias@kfumspejderne.dk så vi kan hjælpe med at finde en spejdergruppe til ukrainerne i den nye by de skal bo i.

 • Bliv Røde Kors Parathjælper ved at gå ind på linket. I kan sætte kryds i boksen: Opgaver hvis der opstår behov i forbindelse med kriser i Danmark? Og skriv ”Ukrainefrivillig” øverst i feltet ”egne bemærkninger”.
 • Stormøder i kommunerne: I de her dage holder flere kommuner stormøder, hvor civilsamfundet bliver inviteret med til at drøfte hvordan man kan hjæple ukrainske flygtninge i sin kommune. Stormøderne findes ikke på én side hos Kommunernes Landsforening, så grupper og distrikter opfordres til at kontakte egen kommune eller kigge efter stormøderne på den lokale kommunes hjemmeside. Del gerne informationerne fra stormøderne med næstformand Tobias Simonsen på tobias@kfumspejderne.dk, så vi har så meget viden om indsatserne som muligt.
 • Søg fripladsordning så de ukrainske børn og unge kan blive medlem af KFUM-Spejderne. I kan enten søge fripladser via linket eller høre jeres kommunale fritidskonsulent om den lokale kommunes friplads muligheder. Desuden har organisationer som eksempelvis også BROEN Danmark mulighed for at støtte med udstyr og hvad der ellers er brug for.

Forsikring af ukrainske flygtninge

Topdanmark, som KFUM-Spejderne er forsikret hos, har valgt at lade de ukrainske børn der ønsker at være spejdere, blive medforsikret på KFUM-Spejdernes police. Det betyder, at ukrainske børn og unge som ønsker at gå til spejder hos KFUM-Spejderne, er dækket på samme måde som medlemmer af KFUM-Spejderne, selv om de ikke betaler kontingent.

Læs Verdensspejderbevægelsens støtteerklæring

www.scout.org/WOSM-statement-Ukraine

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller input til KFUM-Spejdernes indsatser omkring krigen i Ukraine, kan næstformand Tobias Simonsen kontaktes på e-mail: tobias@kfumspejderne.dk.

Kontakt KFUM-Spejderne

Har du brug for at komme i kontakt med KFUM-Spejderne angående situationen i Ukraine, kan næstformand Tobias Simonsen kontaktes på e-mail: tobias@kfumspejderne.dk

Guide

Til hvordan du byder børn og unge, der er flygtet, velkommen i din gruppe.

Byd ukrainere velkommen i spejderarbejdet gennem Messengers of Peace med dette arbejdsprogram.

Love og regler

Få overblik over vores vedtægter, bestemmelser, guidelines og forsikringer

Menu