17-09-2017
Forfatter: Asger Tønnesen

Hvorfor sorterer vi affaldet når vi smider det ud?

  • Besøg et forbrændingsanlæg og hør om hvordan affald bliver til varme og elektricitet. Hvorfor skal der ikke bioaffald med i forbrændingen?
  • Besøg et biogasanlæg og hør om hvordan bioaffaldet bliver til gas, varme, elektricitet og ny jord
  • Besøg en genbrugsstation og hør om, hvor affaldet bliver af.

 

Enheder

Mærker