Aktivitet

Løb – Påskeløb

Påskeløb

Palmesøndag

Jesus tager sammen med sine disciple til Jerusalem for at fejre påske der. Undervejs på rejsen bliver Jesus pludselig stoppet af en mand med en vigtig besked. Det er fra to søstre, som Jesus kender godt. Søstrene, som hedder Martha og Maria, har sendt bud efter Jesus, fordi deres bror Lazarus er syg.
Jesus kommer hen til familien og helbreder Lazarus, inden han rejser videre mod Jerusalem. Lidt uden for Jerusalem er en masse mennesker samlet og har lagt palmegrene på vejen foran Jesus.
Folkemængden følger med Jesus ind i Jerusalem, hvor en masse mennesker kommer til for at se, hvad der sker. De spørger hinanden: “Hvem er det, der kommer”? Svaret, de får, er: “Det er Jesus fra Nazareth i Galilæa, ham der kalder sig for Guds Søn”.
Jesus og hans disciple kommer til et hus, hvor de skal være i påsken. Før de kan sætte sig til bords og spise, må de først vaske alt snavset og støvet fra deres rejse af.

Aktivitet:
Følekims med fødderne i vand. 5 spande med vand og ting, man kan føle sig frem til. Stil spandene, så man ikke kan se, hvad der er i. Hvad kommer der til at stå, hvis man tager forbogstaverne fra tingene?

Skærtorsdag

Det er ikke alle, som er glade for, at Jesus kommer til Jerusalem. Ypperstepræsterne i templet er ikke glade for, at Jesus går rundt og fortæller, at han er Guds Søn. Hele ugen opsøger de Jesus og stiller ham en masse spørgsmål i håbet om, at han på et eller andet tidspunkt siger noget forkert. Da dette ikke sker, må de finde på en anden måde at komme af med ham på.
Ypperstepræsterne får hjælp af en af Jesus’ disciple, Judas, til at fange Jesus. Under påskemåltidet fortæller Jesus disciplene, at han snart vil blive forrådt af en af dem. Bagefter går Jesus og disciplene en tur i en have kaldet Getsemane Have. Her fanger soldaterne Jesus.

Aktivitet:
Smagekims, (rugbrød, cornflakes og vand m.m.)

Langfredag

Jesus er blevet taget til fange og føres til afhøring hos Herodes og dernæst til den romerske militærchef i landet – Pilatus.
Jøderne har fundet nogle folk, der fortæller løgne om Jesus. Efter at Jesus er blevet afhørt, vil jøderne korsfæste ham. Det sker om fredagen – det vi kalder langfredag.
Jesus har ikke selv kræfter til at bære korset hele vejen fra Pilatus’ borg og frem til Golgatha uden for Jerusalem. Det løser soldaterne ved at udpege en tilfældig på vejen til at bære korset for ham.
På Golgatha korsfæstes Jesus, og han dør i løbet af dagen. Sent om aftenen tages Jesus ned fra korset og lægges i en klippehule – et gravsted.

Aktivitet:
Slæbe rafter vha. slyngstik.

Påskesøndag

Dagen efter sabbaten (lørdag), går nogle kvinder ud til Jesu’ grav. Men de finder den tom, Jesus er væk. Kvinderne møder en engel.

Aktivitet:
Nu skal i kravle ned i hulen og se, om I kan finde englen.- Deltagerne lukkes ned i kælderen ad lugen i hold, de har 30-60 sek. til at finde englen. Derefter får de bind for øjnene og ledes af en leder op ad trappen og sætter sig på bænkene.

2. påskedag

Se tekst om opstandelsen i Bibelen, (Matt. 27, 62-66 og 28, 1-15)

Aktivitet:
Deltagerne lægger puslespillet, imens der bliver læst op om påskedag og 2. påskedag fra Bibelen.

Lavet af
Christina Bunde
Tid
30 – 60 min
Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Selvstændigt
Åndeligt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu