Aktivitet

Ligheder og forskelle mellem Danmark og Etiopien

Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Ligheder og forskelle mellem Danmark og Etiopien

Spejderne skal undersøge forskellene og lighederne mellem Danmark og Etiopien gennem en quiz, for at se om de har ret.

Formål

I de hårdest ramte områder af Afrikas Horn har det ikke regnet i mere end to år. Her er der akut brug for nødhjælp, så familierne kan overleve. Gennem film, refleksion og diskussion skabes en forståelse for den grundlæggende forskel mellem livsforholdene i Danmark og hos verdens fattigste mennesker.
Deltagerne skal i denne aktivitet tættere på befolkningen i Etiopien og får på den måde en forståelse af de forhold, nogle mennesker lever under, og nogle af de udfordringer, som følger med.

Materialer

Forberedelse

Se filmen med fortællinger fra Etiopien, så du er klædt godt på til at snakke om det, og print billeder fra Etiopien, hvis I ikke har mulighed for at se filmen.

Beskrivelse

 1. Snak med spejderne om følgende spørgsmål i fællesskab eller lad dem snakke om det i patruljer.
  • Hvordan tror du dit liv være, hvis du boede i Etiopien?
  • Hvordan ville dit hus se ud?
  • Hvad ville du spise?
  • Hvordan ville dit toilet se ud?
  • Hvor mange penge ville du have?
  • Hvad ville du lave i din fritid?
  • Hvordan ser din skole ud?
  • Hvad ville du lave til spejder i Etiopien?
 2. Vis spejderne filmen eller billeder fra Etiopien og snak om, hvad der er anderledes mellem Danmark og Etiopien.

Folkekirkens Nødhjælps aktivitetsmateriale

KFUM-Spejderne har indgået et partnerskab med Folkekirkens Nødhjælp for 2023 – 2026. Organisationerne har et fælles værdigrundlag, som hviler på et kristent menneskesyn. Sammen ønsker vi at række ud mod børn, unge og voksne og give mulighed for at engagere sig lokalt til fordel for mennesker i nød. Fx ved at deltage i sogneindsamlingen.

Sådan bruger I materialet

Materialet kan bruges til et spejdermøde som optakt til at deltage i sogneindsamlingen, så spejderne ved, hvad de blandt andet samler ind til.

Materialet består af flere mindre aktiviteter, der tager 5-15 minutter at gennemføre, og gør spejderne klogere på Folkekirkens Nødhjælps arbejde, hvordan det er at være barn/ung andre steder i verden og det at gøre noget godt for nogle andre.

Her kan du se aktiviteterne. De kan bruges i den rækkefølge, som passer bedst til jeres spejdere.

Lavet af
Folkekirkens Nødhjælp
Tid
10 – 15 min
Deltagere
2
50
Udviklingsområder
Selvstændigt
Følelsesmæssigt

Flere aktiviteter

Menu