Temaløb

Denne aktivitet er originalt fra aktivitetshæftet ”Udfordrende spejderaktiviteter til spejder og senior troppen”. Derfor er teksten lavet til et bestemt layout. Det lidt nemmere at læse aktiviteten i hæftet. Aktivitets er på side 26 – 29. Man kan finde aktivitetshæftet ude i højre side.

Linksene på side 29 i aktivitetshæftet fungerer ikke alle sammen. De er blevet opdateret på den her side. Man kan finde dem nederst på siden.

Beskrivelse

Tidsramme:

Samlet lærings- og aktivitetsforløb af 1-1½ måneds varighed med ugentlige trops- og patruljemøder, evt. løsning af en for-opgave, der kulminerer i en event-weekend, med en defineret opgave/mission for patruljen.

Deltagerantal:

2-4 velfungerende patruljer med nogenlunde samme niveau og kapacitet (kan evt. gennemføres for en enkelt patrulje). Inviter gerne nabo-troppen med hvis I ikke er nok; så kan det være de inviterer til et tilsvarende arrangement senere. Stab af 3-10 seniorer + ledere, ideelt set transporteret i biler.

Beskrivelse:

Aktiviteten kombinerer klassisk spejderarbejde sat ind i en for aldersgruppen appellerende eventyrramme/tema, vel og mærke en eventyrramme med et solidt indhold i, dvs. man skal kunne definere en konflikt mellem nogle roller, som spejderne og staben kan og vil leve sig ind i. Kan afholdes som ren oplevelse eller patruljekonkurrence.

Forudsætninger:

Alm. basale spejderfærdigheder, specielt et minimum af orienteringsfærdigheder og klar-dig-selv i patruljen. Forberedelser: Planlægning i størrelsesorden 30-50 timer, inklusiv rekognoscering, indhentning af tilladelser og aftaler, skaffe kort, materialer mv. må forventes.

Temaer:

Temaet skal lægge op til konflikt, spejderne kan indtage en rolle i og dernæst være med til at løse. Inspirationen kan hentes fra film, bøger, skuespil, computerspil, TV-programmer, opfundne konfliktsituationer, der kunne også være tale om rigtige konflikter såsom flugt, forbrydelse, smugling, miljøforurening eller overtro, folkeeventyr, historiske temaer, mm. Konkret har temaer som Olsenbanden, Dracula, gamle sørøverhistorier, Godfather-filmene, Indiana Jones, Royal Canadian Mounted Police versus illegale pelsjægere, Chernobyl-katastrofen og FBI versus terrorister været anvendt. Valget af tema skal kunne give spejderne et lille sug i maven undervej (»det kunne have været virkeligt«), men altid med et glimt i øjet. Valget af tema afstemmes efter deltagernes kapacitet og har til formål at give en adrenalin-fyldt, positiv oplevelse, ikke et traume for livet!

Terræn – omgivelser:

Til valget af tema er det vigtigt at finde et godt og passende terræn, som kan modsvare elementer i temaet. Ofte kan muligheden for benyttelse et godt terræn føre til valget af (del-)tema. Eksempler på terræn versus tema:

» Fjord eller større sø > smuglerhistorie, flugt over vandet

» Gammel fabrik, lagerhal > smugler- ell. gyserhistorie,

» Historiske bygninger (slotte, kirker, ruiner.) > historiske temaer, gyserhistorier,

» Skove, heder, klitområder. > flugt, overlevelse, historiske temaer

» By > eftersøgning, opklaring af forbrydelse

» Tårn, silo, høj bro > nedfiring

» Nedlagte gårde, landbrugsland > flugt, evakuering, gyserhistorie

» Ø > Robinsonade

» Å (sejlbar med kanoer) > pelsjæger-historie

Møderne

Møderne varmer op til temaet og lærer (eller afpudser) færdigheder, nødvendige for en succesfuld gennemførelse af event-weekend. Specielt er det vigtigt at spejderne kan finde ud af at være på det rigtige sted til den rigtige tid. Eksempel på forløb af møderne op til event-weekenden:

1. møde:

Temaet og missionen introduceres. Hvis det er muligt, læses der lidt op af bøger eller man ser en trailer til de film der danner baggrund for temaet. Staben forklarer hvilke færdigheder, der er nødvendige for at kunne gennemføre eventen. Typiske færdigheder kunne være: orientering, bivuak, primi-madlavning, koder.

Materialer møde 1

» Film eller bog som temaet bygger på

» Materialer til o-løb

2. møde:

Patruljerne skal hver konstruere en genstand, der er nødvendig for at løse opgaver i event-weekenden. Eksempler kan være en kodemaskine, en eksplosionssikker stearinlampe, beholder til transport af radioaktive brændstofstave, en fælde til pelsdyr og et navigationsinstrument. Det er vigtigt at foropgaven kommer i brug undervejs på event-weekenden. Patruljerne går i enrum og brainstormer, laver skitser og materialeliste, højst 30-40 min. PL’er afleverer skitser/liste til TL, gennemgår hurtigt idéen og den praktiske realisering. Imens gennemgår TA med resten af troppen hvordan man pakker en rygsæk med minimal vægt. TA har pakket en rygsæk hjemmefra og viser tingene frem. Husk ekstra plads i rygsækken til fælles ting. Hver spejder får et enkeltmands-primi-kogesæt (købes på militært overskudslager el. lign.). Primikogesæt (billy-can + tørspritbrænder) demonstrere og hver spejder laver en kop te eller pulversuppe. Patruljerne opsætter hver en bivuak med sisal og en 4 x 6 meter presenning og 4-6 trådpløkke. Patruljerne evaluerer hinandens bivuakker og opnår enighed om et godt design (fx rygsække under tag/som side-læ og stormsikring med krydsende snore). Patruljens bivuakpakke er nu klar.

Materialer møde 2

» Materiale til bygge-opgave

» Papier og skrivematerialer til brainstorm

» Primikogesæt » Sisal, presenning, plækker og rafter til bivuak

3. møde:

Patruljerne fremstiller for-opgaven. PL/TL har fremskaffet nødvendige materialer og værktøj som aftalt på forrige møde. Patruljen ser filmen, læser bogen, spiller spillet etc., der knytter sig til temaet.

Materialer møde 3

» Materialer til for-opgave

» Film eller bog bag temaet

4. møde:

Emnet er koder: de klassiske som morse og bogstavsforskydning gennemgås, og staben underviser i de koder, som skal bruges i event-weekenden. Staben uddeler og fabrikerer morsenøgler, kodehjul i plast-lamineret papir til uniformslommen etc. Temaet dyrkes lidt mere: et lille opgaveløb i nærområ- det giver baggrundsviden om »skurken” og/eller den generelle historieramme.

Materialer møde 4

» Kodematerialer: morse, bogstavforskydning, kodehjul m.m.

» Materialer til opgaveløb

5. møde:

Samarbejdsøvelser i patruljen: fx en spejderkærre skal fragtes hen over indgangsportalen, brug af tovværk, taljer … Staben gennemgår weekendturens faser. Spejderne skal have en omtrentlig idé om, hvad de skal eksponeres for (om de skal gå, løbe, svømme X km, sove Y timer, spise Z måltider osv.), men detaljerne er hemmelige. Hvis spejderne ikke er vant til den slags opgaver, gennemgås omfanget af weekenden tidligere i forløbet. Usikre spejdere kan evt. få ekstra information og/eller lave særaftaler om at de kan udgå af turen undervejs, uden at det skaber problemer for patruljen: i så fald informeres PL herom. En enkelt opgave: nye, afgørende informationer/instrukser om missionens løsning er netop tilgået (i kode). Koden løses patruljevis. Patruljen får tid til at aftale og fordele fællesgrej mv. TL gennemgår sammen med PL om alt er klar til turen.

Materialer møde 5

» Rafter og reb til samarbejdsøvelser

Event-weekendturen

Selve forløbet af event-weekenden skal holdes hemmelig op til turen og undervejs. Men spejderne skal have en idé om, hvad og hvor meget de skal i gennem. Sværhedsgraden af selve event-weekenden kan justeres undervejs: det skal være en udfordring at gennemføre turen, men omvendt skal det på ingen måde opleves som en ekstremtur. Vejret og årstiden har selvfølgelig en stor indflydelse på hvordan hårdhedsgraden opleves, og valg af årstid er vigtig, i forhold til den oplevelse man sigter efter. Staben kan justere sværhedsgraden op undervejs med fx hemmeligt forløb, uventende ekstraopgaver, splitte patruljen op, mindre søvn/mad end tidligere aftalt, tidspres, prioriteringer, og »aftalebrud«. Man kan også justerer sværhedsgraden ned undervejs ved at give hvil/snack, aftale delforløb forud, give en patrulje der er sakket bagud et lift eller køre bagagen frem til næste punkt.

Forløb af weekenden:

Fredag aften

Patruljerne møder enkeltvis, tidsmæssigt forskudt med en tog/bus afgang. Fx kan de få at vide, at de skal møde op på stationen fredag aften kl. 17:29, tag toget til X-købing og sætte sig i forreste vogn. 1 minut før stationen FØR X-købing træder en leder frem og meddeler spejderne, at de skal af toget nu, da deres identitet er afsløret. Han giver dem et kort, beder dem skjule sige og søge hjælp hos agent X. Herefter går det via blandet opgave- og orienteringsløb ca. 10-15 km gennem terrænet i ca. 4-6 timer.

Alle opgaver har en relation til temaet og bygger op til den afsluttende konfrontation med skurken. Opgaverne er generelt lette, og skal kunne løses på 10-20 minutter. Der lægges vægt på bevægelse i terrænet, signalering, spor og koder samt en blanding af bemandede og ubemandede poster. Nogle gange skal man måske omgå fjenden undervejs ved at snige sig, aflede eller forklæde sig. Passage af vand må meget gerne indgå, fx tovbro, svævebane, 2 sammenbundne kanoer, risbåd osv.

Patruljerne samles ved en øde overnatningsplads. Der laves og spises et hurtigt måltid varmt mad, fx opvarmet dåsemad, der fundet på sidste post. Der overnattes i bivuak- eller shelter. Lederne kommer forbi og vækning aftales.

Lørdag

Spejderne vækkes, spiser morgenmad og pakker sammen. »Fjendens« opholdsted er nu kendt men spejderne skal forberede sig på den endelige konfrontation og løsning af missionen: Stjerne-løb eller anden forskudt turnus til 3-5 mellemsvære opgaver med bemandede poster af ca. 1 times varighed hver, gerne kombineret med orienteringsopgaver og/eller brug af offentlig transport mellem hver opgave. Det kan fx være at opsætte og afprøve tovbro eller risbåd over vand, bygge en pioner-kran til at løfte radioaktive materialer, brandslukning, førstehjælp og evakuering af såret (primi-båre), smelte tin og støbe søm, lave stearin-fakler, bygge en pioneret kastemaskine, der kan sende et anker over en voldgrav, byg en kikkert, lav forklædning, lave blød ammunition (vandballoner, gaze-poser med mel etc.). Varigheden er 6-8 timer.

Hvilepause med madlavning og spisning.

Lørdag aften

Aftenen er reserveret til den store afslutning. Patruljerne gør sig klar, bryder op og orienterer og sniger sig frem for at afsløre mysteriet, hente skattekisten, arrestere forbryderen, befri gidslet, demontere bomben osv. Afhængig af spejdernes og stabens lyster og evner (herunder evnen til selvbeherskelse) er råb og skrigen, vandbomber og brydekamp mm. en del af denne afslutning. Når fjenden er overmandet, jaget på flugt osv. overdrages byttet til dem, der oprindelig sendte spejderne ud på missionen, og eventet er officielt slut. Til sidst skal weekenden afrundes: spejderne samles, måske i en lånt spejderhytte, der takkes for indsatsen og drikkes en kop varm kakao og hyggesludres om turens begivenheder spejderne og staben imellem.

Søndag Evaluering:

Weekenden gennemgås med spejderne, herunder et hurtigt oprids af historien, som det var tanken at spejderne skulle have oplevet den, og hvad der gik godt og hvor vi stadig mangler lidt færdigheder. Hvis der er udskrevet en konkurrence patruljerne imellem, er der præmieuddeling på den.

Forberedelse

Forud for selve weekendturen er det vigtigt at udarbejde en detaljeret plan, fx et dokument med en tabel med sted, tid, opgave, hvorfor er det i tema-rammen, hvad, hvordan, hvilke materialer og hvem, for hvert enkelt lokalitet/plot/post osv. Dokumentet er rygraden i turen og bør foruden indeholde en samlet materiale- og madvareliste (bruges til pakning, -indkøb), samt telefonliste over staben og PL/PA’erne. En kopi uddeles til alle medlemmer af staben.

Overnatning Naturstyrelsen har en mange fine primitive overnatningspladser til spejderne, se naturstyrelsen.dk eller udinaturen.dk

Nogle pladser skal reserveres, de populære pladser bliver hurtigt lånt ud, så book en plads, så snart I ved hvor I vil hen. Nogle få skove er udlagt til fri overnatning, dvs. uden faste lejrpladser, se detaljerne på ”udinaturenkortet”. Der ansøges elektronisk. Tilladelse til ophold og løb i skovene kan oftest fortages sammen med booking af en lejrpladsem det påføres i feltet »beskrivelse af aktiviteter«.

Staben kan låne en hytte fra den lokale spejdergruppe, leje en hytte på hyttefortegnelsen.dk eller sove i bilerne. Kopier af skriftlige tilladelser osv. tages med på turen. Der skal givetvis bruges kort undervejs. Orienteringskort er tegnet for rigtig mange skove i landet og kan findes og købes på o-service.dk/?dof=kortoversigt#/menuleft/117

1- og 4-cm kort kan købes hos bl.a. Nordisk Korthandel på scanmaps.dk

Brug gerne luftfotos, kortudsnit fra internettet, fx KRAK og Google Maps . Små historiske kortudsnit kan findes på gst.dk

Digitale kort på findes på mange kommunernes hjemmesider (her er også mulighed for at lave kort over skove og andet terræn med meget detaljerede højdekurver).

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Spejder
Deltagere
12
40
Udviklingsområder
Selvstændigt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu