Aktivitet

Andagt: Hvem er din næste?

Foto: Bax Lindhardt, Folkekirkens Nødhjælp

Andagt: Hvem er din næste?

En andagt fra Folkekirkens Nødhjælp, der snakker om, hvem der er din næste, når krig, konflikter og katastrofer præger verden.

Formål

Andagten ’Hvem er din næste?’ skaber et refleksionsrum hos spejderne og berører, hvordan verden hænger sammen. At vi er dybt afhængige af hinanden og har et fælles ansvar for hinanden. Den tager udgangspunkt i fortællingen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet kap. 10, v. 25-37.

Materialer

Beskrivelse

  1. Oplæsning eller genfortælling af tekststykke
  2. Refleksion (se inspiration nedenfor)
  3. Bøn og fadervor
  4. Salme: Du spø’r mig om håbet eller anden sang/salme

Tekststykke (Lukasevangeliet 10, v.13-21)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: “Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Han sagde til ham: “Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?” Manden svarede: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.” Jesus sagde: “Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.” Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: “Hvem er så min næste?” Jesus svarede og sagde: “En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?” Den lovkyndige svarede: “Han, som viste ham barmhjertighed.” Og Jesus sagde: “Gå du hen og gør ligeså!”

Inspiration til refleksion

Hvem er vores næste?
I fortællingen kommer hjælpen fra en uventet kant. Men hvem er vores næste egentlig?

  • Vil du redde et barn, som du kan se, er ved at drukne?
  • Gør det en forskel, hvis der kommer andre forbi, som lige så godt kan redde barnet?
  • Gør det nogen forskel, at barnet lever i en anden verdensdel langt væk fra dig, når der er samme risiko for at dø?
  • Er der mennesker, som man ikke skal hjælpe?
  • Skal man hjælpe mennesker, som selv er skyld i deres problemer?
  • Har kristne en større pligt end ikke troende til at hjælpe?

Næstekærlighedsbuddet er noget, vi som enkeltpersoner er forpligtet på. Det hedder ”Du skal elske din næste.”
Folkekirkens Nødhjælp tror, at næstekærlighed strækker sig ud til alle verdens hjørner. Derfor er alle mennesker vores næste – lige meget, om de er nær eller fjern.
Vi lever i en verden, hvor vi er dybt afhængige af hinanden – vi er tæt bundet sammen, og det har klimaforandringerne endnu engang understreget. Den måde vi lever på i én del af verden, har konsekvenser for klimaet i en anden del af verden. Vi er fælles om de problemer, vi har skabt – og derfor skal vi også være fælles om at finde på løsninger. For ALLE har ret til et værdigt liv.

#TagDel i verden
Diakoni betyder tjeneste. Det er et udtryk for kirkens sociale arbejde, hvor man udviser omsorg for medmennesker, særligt svage og syge.
Vi kan forvalte dette ansvar ved at tage hånd om de mennesker, som er omkring os, men vi kan også gøre det ved at give en hånd til de mennesker, som ikke umiddelbart er i vores nærhed – mennesker som lever under andre vilkår og forhold.
D. 10. marts 2024 kan I være med til dette – gå en tur med indsamlingsbøssen i jeres lokalområde og saml penge ind til konkrete løsninger, der kan hjælpe verdens fattigste til at modstå sult- og klimakrise.

Folkekirkens Nødhjælps aktivitetsmateriale

KFUM-Spejderne har indgået et partnerskab med Folkekirkens Nødhjælp for 2023 – 2026. Organisationerne har et fælles værdigrundlag, som hviler på et kristent menneskesyn. Sammen ønsker vi at række ud mod børn, unge og voksne og give mulighed for at engagere sig lokalt til fordel for mennesker i nød. Fx ved at deltage i sogneindsamlingen.

Sådan bruger I materialet

Materialet kan bruges til et spejdermøde som optakt til at deltage i sogneindsamlingen, så spejderne ved, hvad de blandt andet samler ind til.

Materialet består af flere mindre aktiviteter, der tager 5-15 minutter at gennemføre, og gør spejderne klogere på Folkekirkens Nødhjælps arbejde, hvordan det er at være barn/ung andre steder i verden og det at gøre noget godt for nogle andre.

Her kan du se aktiviteterne. De kan bruges i den rækkefølge, som passer bedst til jeres spejdere.

Lavet af
Folkekirkens Nødhjælp
Tid
10 – 15 min
Deltagere
2
50
Udviklingsområder
Følelsesmæssigt
Åndeligt

Flere aktiviteter

Menu