Mærket ’Frit valg’ kan hjælpe spejdere til at forstå Grundlovsdag

Den 5. juni fejrer vi i Danmark hvert år demokratiet. Som spejdere kan vi gennem mærkerne ’Frit valg’ og ’Valget er dit’ arbejde med, hvordan demokratiet fungerer, og hvorfor det er nødvendigt med love, regler og rettigheder.

Faktavideo, Folketinget.dk

For at forstå, hvad demokrati betyder i praksis og imellem mennesker, kan de forskellige aktivitetsforslag knyttet til mærkerne bruges til at få en samtale med junior- og tropspejdere om fx, hvem der bestemmer, bestemmer vi lige meget, hvordan er magtens fordeling i Danmark og kan man miste den, når først man har fået den? Her kan der laves en mulig kobling til krigen i Ukraine, hvor landet lige nu kæmper for at bevare deres demokrati og dermed retten til i fællesskab at bestemme over, hvordan man vil leve.

Frit valg

Mærket ’Frit valg’ giver juniorspejdere et indblik i nogle af samfundets fælles spilleregler, og igennem aktiviteter knyttet til mærket skal spejderne prøve at tage beslutninger i fællesskab og acceptere hinandens beslutninger. De skal have fornemmelse for, at demokrati betyder tilvalg og fravalg, og de skal opleve den betydning, som evaluering har for fremtidige beslutninger.

Valget er dit

Formålet med mærket er at give den enkelte spejder viden om, hvordan et samfund er bygget op, og hvilken betydning demokrati har for et samfund. Det tager udgangspunkt i det tunesiske samfund men formålet kan nemt overføres til det danske.

På Spejdernes Lejr 2022 arbejdede den internationale arbejdsgruppe med en version af mærket ’Valget er dit’ (tidligere ’How to make revolution’, red.) ved aktiviteten ’DemosCratos’, der er et spil med klassiske spejderaktiviteter pakket ind i en demokrati-ramme. Spillet er inspireret af revolutionen i Tunesien, som var en del af ʻDet arabiske forårʼ i 2011. Efter revolutionen begyndte genopbygningen af landet i en demokratisk retning.

Retten til at danne spejdergrupper

For os spejdere er retten til at danne en forening omkring vores fællesskaber en grundlovsikret ret. Det kan vi læse i Grundlovens paragraf §78, stk. 1:

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Det betyder med andre ord, at vi frit kan forsamles i en forening til spejder, fordi vi har den rettighed sikret i Grundloven.

Læs mere om de to mærker:

Fakta

Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks første grundlov, der afløste Kongeloven af 1665. Grundloven markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki og dermed en mere demokratisk styreform. Læs mere om Grundloven her.

, ,

Læs også

Menu