Paletten

Mekanikmester

Mekanikmester

FormĂĄl

Juniorspejderne skal opleve, at det bliver lettere at løse praktiske opgaver og problemer ved at anvende nogle af fysikkens principper, som påvirker os i hverdagen.

De skal have en legende og praktisk tilgang til de fysiske love og anvende dem i det praktiske spejderarbejde.

MĂĄl

  • Opleve hvordan læring i Ă©n kontekst kan bruges i en anden.
  • Kan forklare konsekvenser af en beslutning.

Derfor gør vi det

Smarte løsninger, som bygger på fysikkens love, kan gøre arbejdet lettere, når der skal løses praktiske udfordringer.

Hvis man kender til fysiske principper og love, kan man måske finde på løsninger, som man ellers ikke havde tænkt på. Gennem praktiske opgaver gøres fysiske love og regler konkrete.

Beskrivelse til spejderne

Nogle gange er praktiske opgaver besværlige og tunge. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan gøre disse opgaver nemmere ved hjælp af fysikkens love og mekanik, og du tænker nu: Hvad er fysikkens love? Det vil vi komme nærmere ind på, og når vi er færdige med mærket, vil du være i stand til at lave nogle praktiske opgaver, som du ikke var i stand til før, fordi du får hjælp af fysikkens lov. Det kan være taljetræk, men også mange andre ting.

Aktivitetsforslag

Mangler du ideer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede på denne side.

shop
UdviklingsomrĂĄder

Aktiviteter

Menu