Foto: Jan Vestergaard

Opdrift

Opdrift er en kraft, som forekommer, når en fast genstand er i væske eller gas. Hvis opdriften på en genstand er støre end tyngdekraften på genstanden, vil genstanden flyde. Hvis opdriften er mindre end tyngdekraften på genstanden vil genstanden synke.

Materialer

Beskrivelse

Man kan teste opdriften ved at sætte ti mælkekartoner sammen og kigge på deres opdrift. Man kan se, hvor meget opdriften kan bære ved at putte mere og mere vægt på. Samme princip gælder for tømmerflåder og skibe. Leg gerne lidt med det, så spejderne får en forståelse for opdriften.

Avanceret

Fordi den atmosfæriske luft er en gas bliver alle mennesker også påvirket af opdriften. Opdriften er ikke særlig stor på mennesker og derfor synker vi til bunden. Det er også derfor helium balloner stiger op i luften. Opdriften på dem er større end tyngdekraftens påvirkning på dem. Forklar evt. om opdriften, der påvirker mennesker, til spejderne.

Opdriften af et objekt er defineret ud fra Arkimedes lov sĂĄdan her:

”Ethvert objekt, helt eller delvist nedsunken i en væske, bliver påvirket af en opdrift lig den vægt af væsken forskudt af objektet”

Det samme gælder for et objekt helt eller delvist nedsunken i en gas.

Væsken (eller gassen) skubber altså til objektet, fordi det prøver at indtage sin position, før væsken blev forskudt af objektet. Hvis massen af objektet er større end massen af den forskudte væske, vil objektet synke. Hvis massen af objektet er mindre end massen af den forskudte væsken, vil objektet flyde.

Man kan prøve at forudsige, hvad der sker, hvis man kommer nogle objekter i vand. Vil de flyde eller synke. Se om spejderne kan forudse, hvad der vil ske. Snak med spejderne om, hvad de gør for at forud se.

Mere avanceret? Hvis man vil vide mere kan man læse videre i dokumentet her.

Tid
30 – 120 min
Deltagere
3
–
30
UdviklingsomrĂĄder
Selvstændigt
Intellektuelt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu