Foto: Margrethe Løkkegaard

Vandrensning

Vi mennesker forurener verdens have med alt muligt; plastik, giftig kemi, medicinrester (eksempelvis når vi tisser), alt for meget kvælstof og meget, meget andet. Dermed forringer og ødelægger vi Guds skaberværk. Klimaforandringer på grund af for stor udledning af CO2 og andre drivhusgasser er kun en del af vores voldsomme misforvaltning af den skabte verden.

Forurening er synd. Den ringeagt for Gud og ligegyldighed overfor vores ansvar som mennesker, som i historien om Noa resulterede i ”den store oversvømmelse”, kommer i dag til udtryk ved ødelæggelsen af verdenshavenes bæredygtighed.

En god øvelse med spejderne er derfor vandrensning, og dette kan gøres på adskillige måder.

Fordampning over bål

Sæt en kedel over bål med det beskidte vand. Sæt en slange på tuden og lad denne føre over i en anden beholder, som helst skal være afkølet (fx placeret i vand). Når vandet fordamper fra kedlen, så kommer det over i den anden beholder, hvor det afkøles. Vandet her vil være rent.

Fordampning uden bål

Samme princip kan også bruges uden bål, men dog i solskin. Hav en stor skål med beskidt vand og sæt en lille tom skål i midten af den store. Læg husholdningsfilm over den store skål (skal være tætsluttende). På midten af filmen og over den lille skål, lægges en sten, som tynger plasticen let ned. Vandet i den store skål vil fordampe. Når vandet rammer filmen vil det fortættes og dråberne løbe ned i den lille skål.

Filtrering

I en stor plasticflaske (2 liter) lægges skiftevis forskellige slag sten, sand, grus, etc. Vandet skal løbe gennem disse lag.

Beskrivelsen kan læses her.

Ingen af metoderne kan rense fuldt ud for kemikalier, så tag ikke meget beskidt vand, hvis det skal drikkes eller bruges til mad. Tænkt over det miljø, hvor vandet er fundet.

Tid
30 – 90 min
Deltagere
2
6
Udviklingsområder
Fysisk
Åndeligt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu