Foro: Margrethe Grønvold Friis
29-05-2018
Hvis I nu skulle starte et helt nyt samfund fra bunden, hvilke rettigheder ville I så prioritere?

Rettighedsspil

Politik handler ofte om, at vi alle sammen gerne vil leve godt og trygt, side om side. Derfor bruger politikere i hele verden også rigtig meget tid på at udvide lovgivningen, og tale med andre om, hvordan vi bedst kan sikre, at vi i fællesskab kan leve i den bedst mulige verden. Det er der så forskellige veje og måder at gøre på.

Der er mange forskellige tolkninger af, hvad det gode liv er, og hvordan man bør leve det. Og derfor bruger man også meget tid på at blive enige om formuleringerne i forskellige konventioner og love.
Der er blevet indgået flere aftaler på tværs af alle verdens lande. En af de ældste er menneskerettighedskonventionen, som blev indgået i 1948, kort efter 2. Verdenskrig. Det er 30 punkter, der beskriver de mest basale behov for et liv. Den blev vedtaget af landene i FN, som bestræber sig på at overholde alle punkterne.

Aktivitet

I skal starte et nyt ø-samfund, og kan starte helt fra bunden. Hvad er de vigtigste menneskerettigheder og værdier for jeres samfund?

Start med, at I i patruljen prø- ver at finde de fem vigtigste love for jeres nye ø-samfund. Diskuter, hvorfor de er vigtigst. Find menneskerettighedskonventionen og se, om jeres love er på listen, eller om der er nogle elementer, der er vigtigere at få med?

Udvælg hver især et af punkterne i konventionen, som du synes er vigtigst, og prøv at argumentere over for resten af patruljen, hvorfor netop dette punkt er vigtigst.

Diskuter med patruljen, om der mangler nogle ting, for at du kan leve et sikkert og retfærdigt liv.

Refleksion

  • Hvad er menneskerettigheder?
  • Hvorfor er de vigtige? Og hvilken betydning har de for vores liv?
  • Hvorfor er det så svært for os at pege på de tre vigtigste?
  • Hvordan kan I sikre jer, at jeres rettigheder bliver varetaget?
  • Hvad betyder det, at vi i verden går sammen i institutioner som FN, og at alle verdens lande sammen siger, at vi vil arbejde for menneskerettighederne?
  • Og hvad betyder det, at der nu er endnu flere lande, der er gået sammen og vil arbejde for verdensmålene?
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Deltagere

Min. 1

Max. 99

Skaleringsmuligheder

I kan også snakke om patruljens værdier. Print 50 forskellige værdi-ord, og lad hver person udvælge 5 ord, som er de vigtigste for ham eller hende.

Præsentér værdierne for hinanden, inden I skal forsøge at kombinere det til patruljens 10 vigtigste værdier.

Prøv at skære 5 værdier fra, så I kun har 5 tilbage. Og kan I skære yderligere 2 fra?

Diskuter, hvad det betyder, at vi baserer vores samfund på værdier, og hvordan vi med verdensmålene kan bruge værdierne til at skabe en bæ- redygtig verden.