Aktivitet

Reduce, Reuse, Recycle, Rethink

Reduce, Reuse, Recycle, Rethink

Jordens ressourcer er knappe. Hvis alle levede som os danskere, ville det kræve ressourcer fra 3 jordkloder. Det er derfor vigtigt, at vi genanvender så meget som muligt. Vi skal væk fra “køb og smid væk”-tankegangen og i stedet lave produkter, der kan genbruges eller genanvendes på en bæredygtig måde.

Med innovation og samarbejde på tværs kan ressourceudfordringen løses, og med nøgleordene: “Reduce, Reuse, Recycle, Rethink”, kommer vi langt.

Aktivitet

Gennemgå jeres lejrgrej. Reparer det, som er defekt, eller skab noget nyt ud af det. Hvis I har et nedslidt telt, kan i starte med at kigge på mulighederne for at reparere teltet. Hvis det ikke kan repareres, kan det syes om til mange andre ting, I kan bruge i hytten:

  • Indkøbsnet
  • Pløkposer
  • Grydeposer
  • Beholder til genbrugssortering

Et myggenet fra et telt kan også syes om til et hovedmyggenet, og kan bruges på gruppens næste sommerlejr til Sverige.

Når I gennemgår jeres lejrgrej, så kig på, hvordan det opbevares. Grej holder bedre, hvis det vedligeholdes og opbevares ordentligt.

Refleksion

Mennesket står over for en kæmpe udfordring. Vi bliver hastigt flere og flere på kloden, og mange af disse nye verdensborgere bringes op i middelklassen og har råd til smart elektronik og andre forbrugsgoder. Det kræver mange af jordens ressourcer og er med til at skabe store mængder affald. Vi bliver nødt til at tænke i smarte og innovative løsninger, hvor vores produkter designes anderledes, og hvor affaldet opfattes som en ressource til brug i den næste produktion.

Smider du dine ting ud, når de er gået i stykker? Eller prøver du at reparere dem? Køber du altid nyt, eller køber du også gerne brugt? Har du hørt om firmaer, som lever af at sælge istandsatte ting? Også elektronik i form af computere og mobiltelefoner? Print Affaldspyramiden og tag en snak om den.

Tid
30 – 120 min
Deltagere
1
100
Udviklingsområder
Fysisk
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu