03-09-2015

Vores rene vand

Formål

Aktiviteten skal give en forståelse for, at det danske vand er så rent på grund af måden, som vandet bliver renset på i jorden. Det er derfor vigtigt ikke at smide giftige materialer i naturen, for eksempel batterier.

 

Forberedelse

Følgende materialer skal medbringes. Materialerne er mængder til en patrulje. Juster selv antallet alt efter jeres antal af patruljer, og om I ønsker at dele patruljerne op.

 

-       1 to-liters plasticflaske

-       En klar beholder til at opsamle vand

-       Snor

-       Dolk

-       Vat

-       Sand

-       Grus i forskellige størrelse

-       Små sten

-       Beskidt vand

 

Beskrivelse

Aktiviteten går ud at lave et lille rensningsanlæg ud fra samme princip, som vores grundvand bliver renset på.

Det følgende skal juniorerne gøre:

1.     Start med at skære bunden af flasken og lav to huller tæt på kanten og modsat hinanden. Sæt snor i hullerne, så flasken kan hænges op. Brug mellem 0,5 til 1 meter snor.

2.     Lav også et hul i proppen med dolken.

3.     Læg nu materiale i flasken i følgende rækkefølge fra proppen og op:

                              I.         En smule vat

                            II.         Sand

                           III.         Grus. Hvis I har flere slags grus, så læg det fineste i først

                           IV.         Små sten

4.     Det er nu tid til at hælde vand i flasken. Find gerne beskidt sø- eller åvand, og alternativt kan I selv lave noget beskidt vand.

5.     Hæld vandet i flasken og se, hvor rent det bliver, når det kommer ud. Lad det eventuelt løbe igennem flere gange og se, om det bliver klarere og renere. I kan også prøve at lave nogle rensningsanlæg, hvor I udelader nogle materialer. Er der nogen forskel?

 

Spørgsmål til juniorerne: Når nu en del vand i Danmark renses gennem jorden, hvad ville der så ske, hvis der lå affald i jorden?

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Kompetencezoner