Aktivitet

Batteriprojekt 2015 – Vores rene vand

Vores rene vand

Formål

Aktiviteten skal give en forståelse for, at det danske vand er så rent på grund af måden, som vandet bliver renset på i jorden. Det er derfor vigtigt ikke at smide giftige materialer i naturen, for eksempel batterier.

Forberedelse

Følgende materialer skal medbringes. Materialerne er mængder til en patrulje. Juster selv antallet alt efter jeres antal af patruljer, og om I ønsker at dele patruljerne op.

– 1 to-liters plasticflaske

– En klar beholder til at opsamle vand

– Snor

– Dolk

– Vat

– Sand

– Grus i forskellige størrelse

– Små sten

– Beskidt vand

Beskrivelse

Aktiviteten går ud at lave et lille rensningsanlæg ud fra samme princip, som vores grundvand bliver renset på.

Det følgende skal juniorerne gøre:

1. Start med at skære bunden af flasken og lav to huller tæt på kanten og modsat hinanden. Sæt snor i hullerne, så flasken kan hænges op. Brug mellem 0,5 til 1 meter snor.

2. Lav også et hul i proppen med dolken.

3. Læg nu materiale i flasken i følgende rækkefølge fra proppen og op:

I. En smule vat

II. Sand

III. Grus. Hvis I har flere slags grus, så læg det fineste i først

IV. Små sten

4. Det er nu tid til at hælde vand i flasken. Find gerne beskidt sø- eller åvand, og alternativt kan I selv lave noget beskidt vand.

5. Hæld vandet i flasken og se, hvor rent det bliver, når det kommer ud. Lad det eventuelt løbe igennem flere gange og se, om det bliver klarere og renere. I kan også prøve at lave nogle rensningsanlæg, hvor I udelader nogle materialer. Er der nogen forskel?

Spørgsmål til juniorerne: Når nu en del vand i Danmark renses gennem jorden, hvad ville der så ske, hvis der lå affald i jorden?

Tid
30 – 90 min

Flere aktiviteter

Menu