Foto: Johny Kristensen
08-04-2018
Er I gode til at give feedback, og forstår I at bruge tilbagemeldingerne til at blive bedre? Prøv forskellige metoder og find ud af, hvad der virker bedst for jer

Metoder til feedback

Feedback handler om give en tilbagemelding på noget, som andre har gjort. Formålet er at lære noget, der kan bruges senere i andre sammenhænge.

Der er rigtigt mange metoder til at give feedback. Det må ikke kunne opfattes som kritik, men skal være konstruktivt og kunne forstås af modparten. 

Her er tre modeller, I kan afprøve. Flere typer af feedback kan findes ved at google ordet.

Burgermodellen

Denne type feedback sikrer, at der kommer både ros og ris med. Det hjælper for de fleste med at tage mod kritik, hvis der samtidig kommer ros:

  • Start med ros (bunden af burgerbollen).
  • Giv lidt konstruktiv kritik (bøffen i burgeren).
  • Slut med ros (toppen af burgerbollen).

Cyklussen 

Denne type feedback er en proces, der kan fortsætte som en kæde, der bygger på sidste feedback:

  • Observer - hvad foregår der
  • Reflekter - hvad er konsekvensen af det
  • Lær - hvad kunne jeg have gjort anderledes
  • Implementer - hvad vil jeg gøre næste gang

 

Situation-adfærd-effekt-modellen

Denne type feedback har tre dele:

  • Beskriv situationen, som feedbacken dækker
  • Forklar den adfærd, du har observeret
  • Beskriv den effekt, som adfærden havde
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 30