Paletten

Team play

Team play

Formål

Spejdere indgår i mange relationer eller teams som spejdere, i skolen og på jobbet. Enhver, som indgår i et team, har et ansvar for, at teamet fungerer, og at beslutninger træffes demokratisk. Spejderne skal kende deres ansvar over for de andre medlemmer i teamet, og de skal vide, hvad der skal til, for at teamet fungerer.

Mål

  • Kan beskrive hvordan demokrati fungerer og demonstrere det i gruppen.
  • Opleve hvordan det udvikler én selv at lede andre.

Derfor gør vi det

Spejderne skal arbejde med forskellige roller i et team. De skal forstå, hvordan et team fungerer. Spejderne skal vide, at de hver især har et ansvar for de grupper, som de involverer sig i. Hvilke signaler sender de til deres teammedlemmer? Spejderne skal holde en konstruktiv og åben dialog for at fremme teamsamarbejdet, både i det, der bliver sagt og gennem kropssproget.

Beskrivelse til spejderne

I et team har alle ansvar for, at gruppen fungerer. Vi indgår hver dag i rigtigt mange forskellige gruppesamarbejder. Vi skal finde ud af, hvad der får vores team til at fungere og hvad der kendetegner et godt team. Vi skal arbejde med demokrati, ledelse og kommunikation i teamet. Når vi er færdige med forløbet, er vi blevet mere klar over, hvad et godt team er, og hvordan vi er et godt team.

Aktivitetsforslag

Mangler du ideer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede på denne side.   

shop
Kompetencer
Udviklingsområder

Aktiviteter

Menu