Aktivitet

Brug dit affald

Spejderne gennemfører over et par måneder et projekt om genbrug af dele af deres eget affald, hvor de forsøger sig med eksempelvis:

Kompostering af husholdningsaffaldet fra hytten se eksempelvis Politikens havebog for mere inspiration til hvordan man gør. Den færdige kompost kan I bruge i hyttens køkkenhave eller glæde jeres forældre eller andre med køkken- eller prydhave med

Sæbekassebil – gamle barnevognshjul, brædder og søm – og så af sted!

Moder Teresa-lapper – få garnrester hos familie og venner og strik en masse lapper i retstrikning i str. 15×15 cm., som I syer sammen og får sendt til Moder Teresas organisation Missionaries of Charity. Strikkeriet er nemt og kan sagtens passes, mens I holder planlægning eller hygger om aftenen på hytteturen. Og tæpperne varmer de fattige i Indien. I Danmark koordineres arbejdet af “Aktion Børnehjælp” (kan fx findes på internettet) , som også står for transporten af de færdige tæpper.

Patchwork-grydelapper, -bolde osv . – Sy og nørkl flotte præmier til spejder-banko eller basaren af alle de små stofrester, der ellers skulle smides ud.

Lav nyt papir af gammelt papir. Det bliver ret flot!

Det er vigtigt, at genbrugsaktiviteterne sættes ind i en ramme, så spejderne bliver bevidste omkring genbrugs-idéen. Og samtidigt skal aktiviteterne komme sådan lidt ind i mellem, så møderne ikke går op i rent nørkleri, mens projektet kører.

Deltagere
3
36
Udviklingsområder
Selvstændigt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu