Aktivitet

Kortlæg patruljemedlemmernes styrker

Foto: Ole Thye Gram

Kortlæg patruljemedlemmernes styrker

Hvem er kortlæser, knobbinder, båltænder, kok, omsorgsfuld, modig, stærk, går forrest, kan skabe enighed, lede andre?

Beskrivelse

Kortlægningen kan også tage udgangspunkt i The Big Five eller PAEI-test , som begge kan findes i aktivitetsdatabasen.

Snak derefter om hvor patruljen har mangler eller styrker. Snak om hvordan I kan gøre jeres mangler mindre og jeres styrker bedre. Hvis ingen er gode til at pionere kan det være et fokuspunkt for de næste møder. På den måde kan hele patruljen blive bedre.

Man kan også være mere bevidst om, hvordan man uddeleger opgaver. Hvis det kun er et patruljemedlem, som kan lave mad, skal de ikke lave bålet. Så skal de fokuserer på maden.

Hvis alle gerne vil lede kan det også være et problem. Der er ikke brug for at alle leder og derfor blive nogle nødt til at trække sig. Man kan også skiftes til at lede sådan at det ikke er den samme hver gang.

Lav andre overvejelser med andre styrker og mangler.

Tid
15 – 90 min
Deltagere
2
10
Udviklingsområder
Selvstændigt
Følelsesmæssigt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu