Paletten

Bag masken

Bag masken

FormĂĄl

Det er vigtigt, at den enkelte tør være sig selv i seniorpatruljen. Ved at udfordre sig selv og hinanden gennem en fantasiramme kommer man tættere på, hvem man selv er, og hvordan man indgår i patruljens fællesskab.

MĂĄl

  • Kan pĂĄskønne at vi er forskellige og derigennem turde være sig selv.
  • Opleve hvordan man kan afprøve andre sider af sig selv gennem en fantasiramme.

Derfor gør vi det

I senioralderen er den enkelte ved at finde frem til, hvem han eller hun er, og hvad der adskiller ham eller hende fra andre.

I en fantasiramme, hvor man påtager sig en rolle, tør man ofte mere, end hvis man er sig selv, og de enkelte karaktertræk bliver mere markante, så forskelligheden træder tydeligere frem.

Beskrivelse til spejderne

Vi skal finde ud af, hvad vi hver især bidrager med i seniorpatruljen. Dette skal vi afprøve og undersøge gennem leg og fantasi, hvor vi får lov at prøve forskellige roller. Det kan være at prøve hinandens roller i patruljen, lave en bibelhistorie som skuespil eller finde ud af, hvem der bedst klarer sig under et stressende løb.

Aktivitetsforslag

Mangler du ideer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede pĂĄ denne side.   

shop
UdviklingsomrĂĄder

Aktiviteter

Menu