Aktivitet

Hvad kan samfundet bruge spejderarbejdet til?

Hvad kan samfundet bruge spejderarbejdet til?

Lav en brainstorm over, hvad I og samfundet omkring jer kan bruge spejderarbejde til.

Nogle spørgsmål til overvejelse:

  • Hvor kan patruljeideen bruges? Og hvor arbejder man i dag i små hold, svarende til patruljer?
  • Hvor kan man have gavn af at følge spejderloven?
  • Er learning by doing et princip, der kan bruges uden for spejderarbejdet?
  • Hvilken værdi har leg og fantasirammer?
  • Hvilke praktiske spejderfærdigheder kan bruges andre steder?

Find selv på flere spørgsmål og brug jeres brainstorm til at planlægge konkrete aktiviteter, der er rettet mod ikke-spejdere.

Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Selvstændigt
Intellektuelt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu