Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Senior
Lær hvordan man kan opdage og løse konflikter

Formål:

Spejderne skal lære om konflikthåndtering på et teoretisk niveau, for at kunne håndtere fremtidige situationer, som patruljen eventuelt kommer til at stå i.

Forudsætninger:

Lederen kan finde information om konflikttrappen og konflikthåndtering her 

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Udprints af Konflikttrappen, Download udfordrende_spejder_senior.pdf side 53

Enheder

Deltagere

Min. 3

Kompetencezoner